STOSUNKI FRANCUSKO-ANDORSKIE W DWUDZIESTOLECIE PODPISANIA TRAKTATU O DOBRYM SĄSIEDZTWIE, PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY

Main Article Content

Marcin Łukaszewski

Abstrakt

W 1993 roku społeczeństwo Andory zdecydowało o przyjęciu pierwszej w dziejach Księstwa konstytucji. Rok ten był dla tego pirenejskiego państwa również wyjątkowy ze względu na przyjęcie go do ONZ i ze względu na zawarcie trójstronnego traktatu z oboma sąsiadami: Hiszpanią i Francją. Zdaniem autora, traktat ten w sposób znaczący wpłynął na pozycję Andory na arenie międzynarodowej i na kolejne dziesięciolecia uwarunkował relacje tego państwa z sąsiadami. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba podjęcia analizy tych stosunków, opierając się na relacjach andorsko-francuskich. Autor stara się wskazać sprawy, które stanowiły dla obu państw przedmiot sporu i kompromisu: oszustwa podatkowe, kwestia granicy czy chociażby waluta euro.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łukaszewski, M. (2015). STOSUNKI FRANCUSKO-ANDORSKIE W DWUDZIESTOLECIE PODPISANIA TRAKTATU O DOBRYM SĄSIEDZTWIE, PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY. Przegląd Strategiczny, (8), 399-413. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.27
Dział
Opracowania i materiały

Bibliografia

 1. Allocution prononcée par Monsieur Charles de Gaulle Président de la République française et Co-Prince d’Andorre, Andorre la Vielle – Maison des Vallées – 23 octobre 1967 (1967), http://www.coprince-fr.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=13&lang=fr, 26.08.2012.
 2. Allocution prononcée par Monsieur François Mitterrand Président de la République française et Co-Prince d’Andorre, Andorre la Vielle – Maison des Vallées – 26 septembre 1986 (1986), http://www.coprince-fr.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=11&lang=fr, 20.12.2014.
 3. Andorra Bàsica 2008 (2008), Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
 4. Andorra Delegates Perform Old Rite (1939), „Spokane Daily Chronicle”, 6.07.1939.
 5. Andorra, in Two Days, Loses Its Two Princes (1969), „The New York Times”, 30.04.1969.
 6. Andorra Pays France 2 Years’ Rent of $3.88 (1959), „The New York Times”, 24.04.1959.
 7. Andorra receives Hitler’ Guarantee’ (1942), „The New York Times”, 16.11.1942.
 8. Andorra: The Day the Prince Came (1967), „Time”, 3.11.1967.
 9. Andorra’s Leaders Quit In Dispute Over Taxes (1984), „The New York Times”, 2.05.1984.
 10. Andorra. Toter ehebe dich (1967), „Der Spiegel”, 30.10.1967.
 11. Another war (1884), „The New York Times”, 20.03.1884.
 12. Arrangement général relatif à la coordination des dispositions de sécurité sociale françaises et andorranes (1970), Numéro de l’accord 19700187, date de signature 09/06/1970.
 13. Baró Solà L. (2005), Institucions i sistema polític (la Constitució del Principat d’Andorra, més de 10 anys després), „Àmbits de política i societat”, No. 31.
 14. Bladé J. F. (1882), The Valley of Andorra, Cambridge.
 15. Consell General Principat d’Andorra, Delegacions Internacionals, http://www.consellgeneral.ad/micg/webconsell.nsf/0/6572BADAD394EE1FC1256BEC004B2D2C, 24.10.2014.
 16. Convencio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, relativo a la circulación y estancia en el Principado de Andorra de nacionales de terceros Estados, hecho „ad referéndum” en Bruselas el 4 de diciembre de 2000, Boletín Oficial del Estado (2003), núm. 153 de 27 de junio de 2003, páginas 24810 a 24811 (2 págs.), BOE-A-2003-12778.
 17. Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa en l’àmbit de l’ensenyament (1993), de 19-3-93, núm. 18, 07.04.1993, BOPA.
 18. Cybulski L. (2008), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa na tle działań zewnętrznych Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 10.
 19. Decyzja Rady z 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnienie do porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory (2004), 2004/548/WE, Dz. U. UE L 2004.244.47, 16.07.2004.
 20. Duursma J. C. (1996), Fragmentation and the International Relations of Micro-states: Self-determination and Statehood, Cambridge.
 21. Edicte del 27-2-2004 pel qual es fa públic que el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats entrarà en vigor l’1 de març del 2004 (2004), núm. 014, 10.03.2004, BOPA.
 22. Fernsworth L. A. (1934), Andorra: The Passing of Europe’s Last Feudal State, „Foreign Affairs”, Vol. 12, No. 2.
 23. France Diplomatie, Coopération transfrontalière, La France et Andorre, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/andorre/la-france-et-andorre/, 15.10.2014.
 24. France sends gendarmes to make Andorrans obey (1933), „The New York Times”, 20.08.1933.
 25. French ‘invaders’ now rule Andorra (1933), „The New York Times”, 21.08.1933.
 26. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Agreements – Andorra, http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/AD#agreements, 15.10.2014.
 27. Kaffka A. (2009), El rei rus d’Andorra: fantasies i fets, „Papers de Recerca Històrica”, Vol. 6.
 28. Kucała D. (2007), Historia Andory, w: Historia małych krajów Europy, red. J. Łaptos, Wrocław.
 29. Kwiecień R. (2004), Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków.
 30. Leary L. G. (1912), Andorra, the hidden republic, New York.
 31. Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l’euro al Principat d’Andorra, d’11-10-2000 (2000), núm. 65, 08.11.2000, BOPA.
 32. Mateu M., Luchaire F. (1999), La Principauté d’Andorre: hier et aujourd’hui, Paris.
 33. Minder R. (2010), Adding Taxes, Shedding Secrecy, „The New York Times”, 27.08.2010.
 34. Moses B. (1893), The Republic of Andorre, New Haven.
 35. Osóbka P. (2009), Andorskie doświadczenia, czyli o pokojowym rozwiązywaniu konfliktów politycznych, „Przegląd Naukowy Disputatio”, t. IX.
 36. Protocol 3 annexed to the Universal Copyright Convention concerning the effective date of instruments of ratification or acceptance of or accession to that Convention, UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001855/185500eb.pdf.
 37. Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Étrangéres sur le Projet de Loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du Traité entre la République française et la Principauté d’Andorre portant rectification de la frontière (2001), Document mis en distribution le 26 juin 2001, N° 3163, Assemblée Nationale, Constitution du 4 Octobre 1958, Onziéme Législature, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juin 2001.
 38. Ray A. (1962), New Broom in Andorra, „New Leader”, 1.10.1962.
 39. Report on the application by the Principality of Andorra for membership of the Council of Europe (Rapporteur: Mr Reddemann, Germany, Group of the European People’s Party) (1994), Doc. 7152, 1403-13/9/94-7-E, 15.09.1994.
 40. Report on the situation in Andorra (1989), Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Doc. 6146, 16/11/1989.
 41. Rodríguez M. (2009), Bartumeu vol la tramitació «urgent» de la llei d’intercanvi d’informació, „el Periòdic d’Andorra”, 31.07.2009.
 42. Shepherd’s Suffrage (1941), „Time”, 20.10.1941.
 43. Sikorska B. (1971), Sytuacja prawnomiędzynarodowa europejskich państw karłowatych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4.
 44. Sroka A. (2010), Państwo karłowate a Unia Europejska – kazus Andory, w: Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, red. R. Żelichowski, Warszawa.
 45. Talk of Other Things (1942), „Time”, 30.11.1942.
 46. Traité entre la République française et la Principauté d’Andorre portant rectification de la frontière, fait à Andorre-la-Vieille le 12 septembre 2000 (2000), numéro de l’accord 20000089, date de signature par la France 12/09/2000.
 47. Tribute (1939), „Time”, 17.07.1939.
 48. Układ monetarny między Unią Europejską a Księstwem Andory (2011), 2011/C 369/01, Dz. U. UE C 2011.369.1, 17.12.2011.
 49. U.N. Makes Room for Andorra (1993), „The New York Times”, 29.07.1993.