ROLA CASE STUDY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM1 W OBLICZU MODELOWANIA

Main Article Content

Maciej Magiera

Abstrakt

Obecnie społeczeństwa zachodnie żądają kompleksowego minimalizowania ryzyka i przerzuciły ten obowiązek na administrację publiczną. Tym samym wzrosło znaczenie zarządzania kryzysowego, a dokładniej skuteczności działania w jego ramach. Wydaje się, że proponowana metoda oparta na case study umożliwi dostarczanie pewnych (niefałszywych) przesłanek, co ograniczy specyfikę zarządzania kryzysowego (zmienność, deficyt informacyjny itp.), i stanie się posiłkową bazą empiryczną dla podmiotów administracji publicznej skazanych na wnioskowanie pod presją czasu z mało znanych i nieusystematyzowanych materiałów źródłowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magiera, M. (2015). ROLA CASE STUDY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM1 W OBLICZU MODELOWANIA. Przegląd Strategiczny, (8), 267-278. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.18
Dział
Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Bibliografia

 1. Beyme von K. (2005), Współczesne teorie polityczne, Warszawa.
 2. Buttolph-Johnson J., Reynolds H., Mycoff J. (2010), Metody badawcze w naukach politycznych,Warszawa.
 3. Chodubski A. (2008), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.
 4. Ficoń K. (2007), Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa.
 5. Fukuyama F. (1996), Koniec historii, Poznań.
 6. Gebethner S. (1975), Metoda i badania porównawcze w naukach politycznych, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, (red.) K. Opałek, Warszawa.
 7. Jemioło T., Dawidczyk A. (2008), Wprowadzenie do metodologii bezpieczeństwa, Warszawa.
 8. Kennedy P. (1994), Mocarstwa oświata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Warszawa.
 9. Kitler W. (2011),Wartości, potrzeby, cele i interesy jako podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego „Bezpieczeństwo 2010”, (red.) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, tom II, Warszawa.
 10. Kozerawski D. (2010), Metodologiczne aspekty badań historyczno-wojskowych w obszarze międzynarodowych operacji pokojowych i stabilizacyjnych, w: Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego „Bezpieczeństwo 2010”, (red.) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, tom I, Warszawa.
 11. Magiera M. (2013), O potrzebie badań kultury bezpieczeństwa z perspektywy sytuacji kryzysowej, „Przegląd Strategiczny”, nr 1.
 12. Mioekiewicz B. (1993), Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań.
 13. Moszczeńska W. (1968), Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa.
 14. Pastusiak L. (1975), Metody symulacyjne w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, (red.) K. Opałek, Warszawa.
 15. Pelc M. (2010), Metody logiki formalnej, w: Metody badań nad bezpieczeństwem i obronności, (red.) P. Sienkiewicz, Warszawa.
 16. Pelc M. (2010), Współczesne badania naukowe, w: Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, (red.) P. Sienkiewicz, Warszawa.
 17. Ponczek E. (2006), Wyjaśnianie genetyczne czy ahistoryzm w badaniach politologicznych, w: Problemy badawcze i metodologiczne w politologii w Polsce, (red.) A. Chodubski, M. Malinowski, Gdańsk.
 18. Sielezin J. (2010), Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne,Wrocław.
 19. Topolski J. (1973), Metodologia historii, Warszawa.
 20. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (2007), Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590, z późn. zm.
 21. Wojciechowski S. (2013), Stan i poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Pentagonalny model bezpieczeństwa, w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa polski na początku XXI wieku, (red.) S.Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa.