POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2014 ROKU

Main Article Content

Rafał Wiśniewski

Abstrakt

Artykuł stanowi subiektywny przegląd artykułów publikowanych w 2014 r. na łamach wybranych polskich czasopism naukowych z obszaru studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym („Kwartalnik Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” oraz „Stosunki Miêdzynarodowe”). Autor dokonał wyboru tekstów dotyczących najczęściej poruszanych tematów (jak np. konflikt ukraiński, ewolucja NATO oraz WPBiO), jak również prezentujących ciekawe i innowacyjne stanowiska badawcze (np. szkolnictwo wyższe jako zasób potęgi państwa czy militarne zastosowania biotechnologii). Prezentacja tez autorów omawianych tekstów została dodatkowo opatrzona komentarzem naukowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, R. (2015). POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2014 ROKU. Przegląd Strategiczny, (8), 363-377. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.24
Dział
Przegląd analiz z zakresu bezpieczeństwa i studiów strategicznych

Bibliografia

 1. Dzisiów-Szuszczykiewicz A. (2014), Bliskowschodnia „zimna wojna” czyli saudyjsko-irańska rywalizacja w regionie w obliczu „arabskiej wiosny”, „Bezpieczeñstwo Narodowe”, nr 2.
 2. Fryc M. (2014), „Doktryna Komorowskiego” – próba scharakteryzowania. Idea, zakres, priorytety, realizacja, „Bezpieczeñstwo Narodowe”, nr 2.
 3. Kamieński Ł. (2014), Nieuświadomiona percepcja, czyli neurobiologia na usługach amerykańskiej armii, „Kwartalnik Bellona”, nr 3.
 4. Kamieński Ł. (2014), Profilowanie genetyczne żołnierzy. Fantastyka czy realny scenariusz?, „Kwartalnik Bellona”, nr 4.
 5. Koziej S., Pietrzak P. (2014), Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski, „Bezpieczeñstwo Narodowe”, nr 3.
 6. Kuźniar R. (2014), Wzlot i upadek Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 4.
 7. Krivoushin I. (2014), France and Sub-Saharan Africa in the post-colonial era, „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues”, nr 1, Vol. 2.
 8. Łukaszewicz A. (2014), Znaczenie rynku narkotykowego dla gospodarki Afganistanu i jego wpływ na kształt państwa, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 2, t. 50.
 9. Madej M. (2014), NATO: zagończyk wraca do „pracy u podstaw”, „Rocznik Strategiczny 2013/14”.
 10. Makowski A. (2014), O co my walczymy?, „Kwartalnik Bellona”, nr 3.
 11. Michałek M. (2014), Przydatność kategorii systemu trybutarnego w analizie polityki zagranicznej Chin, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1, t. 49.
 12. Michta A. (2014), NATO po 2014 roku – jakie priorytety?, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 1.
 13. Sułek M. (2014), USA, UE i Chiny – trzy bieguny w globalnym układzie sił, „Rocznik Strategiczny 2013/14”.
 14. Terlikowski M., Madej M. (2014), Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE – przełom, którego (zgodnie z planem) nie było, „Rocznik Strategiczny 2013/14”.
 15. Wojciuk A. (2014), International power dimensions of higher education in the age of knowledge, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 1, t. 49.
 16. Zięba R. (2014), Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 2, t. 50.