NIEPEWNA NORMALIZACJA STOSUNKÓW POLITYCZNO-GOSPODARCZYCH IRANU Z ZACHODEM

Main Article Content

Adam Gwiazda

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza dotychczasowych osiągnięć negocjacji prowadzonych przez pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemiec z władzami Iranu. Negocjacje skierowane są na ograniczenie irańskiego programu nuklearnego i normalizację wzajemnych stosunków. Porozumienie tymczasowe, podpisane w listopadzie 2013 r. w Genewie nie doprowadziło do zawarcia ostatecznych uzgodnień. Wynegocjowane 2 kwietnia 2015 r. porozumienie ramowe z Lozanny, choć powinno być uznane za sukces przez fakt prowadzenia rozmów, to brak konkretnych ustaleń nakazuje uznać je za negocjacyjne niepowodzenie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gwiazda, A. (2015). NIEPEWNA NORMALIZACJA STOSUNKÓW POLITYCZNO-GOSPODARCZYCH IRANU Z ZACHODEM. Przegląd Strategiczny, (8), 211-223. https://doi.org/10.14746/ps.2015.1.15
Dział
Bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu

Bibliografia

 1. Bapart N. A., Kwon B. R. (2014), When are sanctions effective?, „International Organization”, No. 4.
 2. Bipartisan Policy Center Report (2012), Washington D.C.
 3. Boot M. (2014), The war od ISIS: more than one battle, „TheWall Street Journal”, 24–26.10.2014.
 4. Czornik K. (2012), Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945–2012, Katowice.
 5. Dagher S. (2014), Oil fuels the war between Kurds and Islamic State, „The Wall Street Journal”, 25.11.2014.
 6. Dżemal G. (2015), Partnerstwo Rosji i Iranu. Jakie partnerstwo?, http://geopolityka.org (3.03.2015).
 7. Enayat H. (2013), Law, state, and society in modern Iran, New York.
 8. Ereli A. (2014), A year of Iranian „moderation”, „The Wall Street Journal”, 26–28.09.2014.
 9. Faucon B., Spendle B. (2014), Iran’s economy staggers as oil falls, deal stalls, „ TheWall Street Journal”, 24–28.12.2014.
 10. Feith D. J. (2013), Sanctions on Iran won’t be cranked back up, „TheWall Street Journal”, 19.11.2013.
 11. Fiedler R. (2013), Od sankcji do sankcji. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Islamskiej Republiki Iranu, „Przegląd Strategiczny”, nr 1.
 12. Frear T. (2015), The Russian-Iranian military agreement: another perspective, „The Diplomat”, 16.02.2015.
 13. Ganij A. (2013), Who is Ali Khamenei, „Foreign Affairs”, No. 5.
 14. Gwiazda A. (2014), Perska zagrywka, http://www.wsensie.pl (4.12.2014).
 15. Gwiazda A. (2014b), Odwil¿wstosunkach politycznych Iranu z Zachodem?, Kwartalnik „Bellona”, nr 2.
 16. Hildreth S. A. (2012), Iran’s ballistic missile and space launch programs, Congressional Research Service, Washington D.C, 6.12.2012.
 17. Iran and its nuclear plans (2013), „The Economist”, No. 42.
 18. Jain A. (2011), Nuclear weapons and Iran’s global ambitions: troubling scenarios,Washington D.C.
 19. Kam E. (2007), The Iranian nuclear threat and the Israeli options, „Contemporary Security Policy”, No. 3.
 20. Kapiszewski J. (2013), Izrael krytykuje porozumienie z Iranem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 25.22.2013.
 21. Kaźmierska A. (2013), Tymczasowa umowa j¹drowa, „Rzeczpospolita”, 25.11.2013.
 22. Kemp G., Gay A. J. (2014), War with Iran, New York.
 23. Kroenig M. (2012), Time to attack Iran, „Foreign Affairs”, No. 1.
 24. Lider Hezbollahu pozytywnie ocenia porozumienie nuklearne (2015), http://wsensie.pl (7.04.2015).
 25. Lindsay J. M., Takeyh R. (2010), After Iran gets the bomb, „Foreign Affairs”, No. 2.
 26. Majd H. (2009), Ajatollah śmie wątpić. Paradoks współczesnego Iranu, Kraków.
 27. Majd H. (2011), Demokracja ajatollahów. Wyzwanie dla Iranu, Kraków.
 28. Malas N. (2014), U.S. Iran on same side in aiding Kurds, „TheWall Street Journal”, 15–17.08.2014.
 29. Mitnick J. (2013), Israel bashes pact with Teheran, „The Wall Street Journal”, 25.11.2013.
 30. Mohtadi A. (2013), Stosunki irańsko-syryjskie po zmianach w Teheranie, „Le Monde Diplomatique – Polska”, nr 10.
 31. Norman L. (2014), Big gaps with Iran on nuclear deal remain, „TheWall Street Journal”, 14.07.2014.
 32. Pillar P. R. (2013), The role of Villain: Iran and U.S. foreign policy, „Political Science Quarterly”, No. 2.
 33. Pollack K. (2013), Unthinkable: Iran, the bomb and American strategy, New York.
 34. Rago J. (2014), Inside the war against Islamic State, „The Wall Street Journal”, 29.12.2014.
 35. Rajca M. (2013), Szpiedzy Iranu, „Uważam Rze”, nr 43–44.
 36. Repetowicz W. (2015), Sukces czy fiasko negocjacji mocarstw z Iranem?, http://www.defence24.pl (3.04.2015).
 37. Rieffer-Flanagan B. A. (2013), Evolving Iran: an introduction to politics and problems in the Islamic Republic, Washington D.C.
 38. Rosett C. (2013), An Iran-North Korea nuclear partnership?, „TheWall Street Journal”, 13.06.2013.
 39. Rosja oferuje Iranowi nowoczesny system S-300VM (2015), http://defence24.pl (24.02.2015).
 40. Rosja i Iran rozszerzaj¹ wspó³pracê wojskow¹ (2015), http://defence24.pl (20.01.2015).
 41. Siemiątkowski J. (2013), Iran jako mocarstwo regionalne. Polityka zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu wczoraj i dzioe, „Polityka Narodowa”, nr 13.
 42. Solomon J. (2014), Abi-Habib M., U.S. Iran relations move to detente, „The Wall Street Journal”, 30.10.2014.
 43. Solomon J., Norman L. (2013), Iran and sixWorld powers in nuclear deal, „TheWall Street Journal”, 25.11.2013.
 44. Special Report Iran: The revolution is over (2014), „The Economist”, No. 44.
 45. Stephens B. (2014), Iran cheats, Obama whitewashes, „The Wall Street Journal”, 26.11.2014.
 46. Stephens B. (2014), Iran doesn’ t want a deal, „The Wall Street Journal”, 14.05.2014.
 47. Teheran failing to release atomic energy data (2014), „The Independent”, 8.11.2014.
 48. Thompson M. (2015), The general’s burden, „Time”, 5.01.2015,
 49. Usborne D. (2014), How to dismantle a nuclear programme: Iran and West make progress on deal, „The Independent”, 23.04.2014.
 50. Współczesne oblicza Iranu (2012), (red.) M.Chrooecicki, Kraków.