Problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Main Article Content

Janusz Karwat

Abstrakt

The institutions responsible for the security of those societies developed in the last two decades in the European Union. The Council of Europ accepted the first safety strategy in the history of this international organization. Terrorist attacks made taking forceful steps necessary. The process of creating union troops mainly in combat groups became significant. The creation of this group is the most important military initiative undertaken by the European Union. Since 2010 they have been working in rotation groups and with the ability to react quickly during a crisis outside European territory. Poland is taking part in this process with an increasingly active contribution to strengthen its position within EU structures. Poland is part of the Weimarsk and Visegrad combat group with other countries. There is no sign yet of the creation of a unileteral European army in the coming years. The European Union undertakes supplementary tasks in relation to military operations run by the United Nations and NATO.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karwat, J. (2011). Problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny, (1), 75-84. https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.6
Dział
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bibliografia

 1. Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.
 2. Barcik J., Akt terrorystyczny i jego sprawca w świetle prawa międzynarodowego wewnętrznego, Warszawa 2004.
 3. Ciupiński A., Perspektywy rozwoju sił antykryzysowych Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, red. W. Śmiałek, J. Tymanowski, Warszawa.
 4. Dobrowolska-Polak J., Działania państw europejskich w celu ochrony i pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych, w: Współczesna Europa, red. S. Wojciechowski, Poznań 2004.
 5. Górka M., Nasza cyfrowa armia, „Gazeta Wyborcza” z 15 lutego 2011 r.
 6. Kawałowski M., Zaangażowanie Polski w Grupach Bojowych Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe AON” 2007, nr 3.
 7. Konarzewska A., Grupy Bojowe Unii Europejskiej. Zaczątek euroarmii?, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 3–4.
 8. Kuczyński K., Znaczenie ENA w zwalczaniu terroryzmu w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2005, nr 1.
 9. Kuźnia R., Polityka i siła, Warszawa 2005.
 10. Kuźniar R, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa, 2006.
 11. Liedel K., Misja ewaluacyjna UE dotycząca zdolności Polski w zakresie zwalczania terroryzmu, http://www.terroryzm.com/article/279 (14.03.2008 r).
 12. Nawróceni na Europę, „Polska Zbrojna”, nr 21 z 23.05.2010 r.
 13. Rossa-Kilian D., Wyzwania i zagrożenia w II filarze Unii Europejskiej oraz ich wpływ na kształt polskiej polityki bezpieczeństwa w latach 2000–2007, w: Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, pod red. J. M. Fiszera, Warszawa 2009.
 14. Silicki K., Unia Europejska a bezpieczeństwo teleinformatyczne – inicjatywy i wyzwania, w: Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red. M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa 2009.
 15. Stańczyk J., Powstanie Grup Bojowych Unii Europejskiej i udział w nich Polski, w: Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, pod red. J. M. Fiszera, Warszawa 2009.
 16. Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń 2001.
 17. Wojciechowski S., Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku, Poznań 2002
 18. Zięba R., Kształtowanie ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.