Nr 1 (2011)
Przegląd Strategiczny

Od redakcji

Sebastian Wojciechowski
9-10
Słowo wstępne
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.1
PDF

Recenzje

Artur Wejkszner
251-254
Peter L. Bergen, The Longest War. The Enduring Conflict Between America and Al-Qaeda
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.17
PDF
Jacek Raubo
255-258
Artur Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, ss. 520.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.18
PDF
Artur Wejkszner
258-260
Edmund J. Hull, High-Value Target. Countering Al Qaeda in Yemen, Potomac Books, Washington 2011, ss. 162.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.19
PDF
Jacek Pawłowski
261-264
Sebastian Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.20
PDF
Wojciech Stankiewicz
264-268
Marzena Górzyńska, Stany Zjednoczone Ameryki wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 170.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.21
PDF
Jacek Raubo
268-271
Frederick W. Kagan, Finding the Target. The Transformation of American Military Policy, New York 2006, ss. 444.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.22
PDF
Ireneusz Jaźwiński
272-274
Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, pod red. S. Wojciechowskiego, R. Fiedlera, Poznań 2009, ss. 298.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.23
PDF
Marcin Skobrtal
274-276
Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 317.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.24
PDF
Błażej Grygo
277-280
Krzysztof Lalik, Kurdystan iracki u progu XXI wieku, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 361.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.25
PDF
Wojciech Stankiewicz
280-286
Marcin Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, ss. 472.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.26
PDF

Noty Biograficzne

289-292
Noty o autorach
PDF