Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty

Main Article Content

Ireneusz Jaźwiński

Abstrakt

Condition for the development of modern states and societies is appropriate shaping of economic security. Effectiveness and efficiency of economic security development depend largely on the rational identification and use of many determinants variable in space and time This article introduces some selected aspects of theoretical and practical issues of determinants of Polish economic security shaping. The essence of economic security is described. The paper presents the concept and types of determinants of the security in theoretical approach, including own proposed classification of the economic security determinants. Attention is drawn at the macroeconomic determinants of Polish economic security. The results of the National Programme Foresight Poland 2020 is analysed in terms of the determinants of Polish economic security shaping. Provisions of the National Security Strategy of the Republic of Poland on economic security are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jaźwiński, I. (2011). Determinanty kształtowania polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Wybrane aspekty. Przegląd Strategiczny, (1), 59-70. https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.5
Dział
Teoria bezpieczeństwa - Kultura bezpieczeństwa

Referencje

  1. Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Politechnika Radomska, Radom 1996.
  2. Jaźwiński I., Bezpieczeństwo gospodarcze w aspekcie kapitału ludzkiego, referat na ogólnopolską konferencję „Z tarczą czy na tarczy? Bezpieczeństwo Polski a Polska w bezpiecznym świecie”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, kwiecień 2008.
  3. Kłosiński K. A., Światowe determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego, w: Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, red. T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2006.
  4. Księżopolski K., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Elipsa, Warszawa 2004.
  5. Slany A., Stosowana polityka gospodarcza, Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
  7. Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2000.
  8. Winiarski B., Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2004.
  9. Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa, 2009.
  10. Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.