Contemporary Chechnya conflict – nation-liberation fight or terrorism

Main Article Content

Łukasz Donaj

Abstrakt

The events of 11 September 2001, bloody terrorist attacks in Middle East, Bali Island, Dubrovka, Madrid or London, like thousands of other terror acts, depict how difficult, complicated and, at the same time, dangerous and unexpected phenomenon we deal with. Terrorism can undoubtedly be labeled on of the most important global problem of the present world. In this article the author tries to bring the problem of the Chechnya conflict, which is – in the eyes of international public opinion – today regarded as Russia’s internal affair. NewYork terrorist attacks of 11 September helped the West to perceive this war as an element of international fight with Islamic fundamentalism.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Donaj, Łukasz. (2011). Contemporary Chechnya conflict – nation-liberation fight or terrorism. Przegląd Strategiczny, (1), 103-111. https://doi.org/10.14746/ps.2011.1.8
Dział
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bibliografia

 1. Achmadow J., Krótki zarys historii Czeczenii, in: Z badań nad współczesną problematyką państw Europy Środkowej i Wschodniej, eds. J. Albin, J. M. Kupczak, Wrocław 2000.
 2. Baker P., Glasser S., Cień Kremla. Rosja Putina, Warszawa 2005, in: K. Chojecka, Polityka rosyjska wobec dążeń niepodległościowych Czeczeni.
 3. Białek T., Terroryzm – manipulacja strachem, Warszawa 2005.
 4. Bronowska K., Współczesny terroryzm – próba oceny zjawiska i prognozy, in: Bezpieczeństwo narodowe i regionalne w procesach globalizacji, eds. J. Knopka, D. J. Mierzejewski, Piła 2006.
 5. Chechen leader Maskhadov killed, www. news.bbc.co.uk (4.09.2009).
 6. Chechen rebels’ hostage history, http://www.news.bbc.co.uk (4.09.2009).
 7. Ciesielski S., Studia z dziejów Europy Wschodniej, t. 2: Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003.
 8. Czajowski A., Problemy narodowościowe w Rosji.
 9. Dunlop J. B., The 2002 Dubrovka and 2004 Beslan Hostage Crises. A Critique of Russian Counter-Terrorism. With a foreword by Donald N. Jensen, Stuttgart 2006.
 10. Falkowski M., Chechnya: Between a Caucasian Jihad and ‘hidden’ separatism, Warsaw, January 2007, http://www.osw.waw.pl (4.09.2009).
 11. Felsztinski J., W. Pribyłowski, Korporacja zabójców. Rosja, KGB i prezydent Putin, Warszawa 2008.
 12. Fiedler R., The Sources and Faces of Islamic Fundamentalism, “Political Science Review” 2002, No. 2.
 13. Giduck J., Terror at Beslan: a Russian tragedy with lessons for America’s schools, 2005, http://www.books.google.pl (4.09.2009).
 14. Gryz J., The Phenomenon of Contemporary International Terrorism, in: The power of terrorism, Poznań 2005.
 15. Lazar M., Czeczenii – naród wilczej odwagi, “Rocznik Wschodni” 2003, no. 9.
 16. Lemm J., Okres quasi-niepodległości Czeczenii w latach 1996–1999, w: Konflikty współczesnego świata, eds. G. Ciechanowski, J. Sielski, Toruń 2006.
 17. Litwinienko A., Felsztinski J., Wysadzić Rosję, Poznań 2007.
 18. Lubik N., Selected Aspects of Counteracting Modern International Terrorism, “Political Science Review” 2008, No. 2.
 19. Modrzejewska-Leśniewska J., Konflikt rosyjsko-czeczeński 1994–2006, in: Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, ed. P. Ostaszewski, Warszawa 2006.
 20. Mojsiewicz Cz., Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Wrocław 2001.
 21. Moscow hostage crisis: timeline, www.news.bbc.co.uk (4.09.2009).
 22. Nawrot Ż., Chechnya – a Case Study, “Political Science Review” 2006, No. 3.
 23. Posłuszny J., Single Issue Terrorism, “Political Science Review” 2005, No. 1.
 24. Potyrała A., The U.S. Global War on Terrorism and Supreme Court’s Decisions of 2004, 2006 and 2007, in: Terrorist Pandora’s Box. Analysis of chosen terrorist issue, eds. J. Babiak, S. Wojciechowski, Poznań 2008.
 25. Reitschuster B., Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję, Warszawa 2005.
 26. Rocznik Strategiczny 2002/2003. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, ed. R. Kuźniar, Warszawa 2003.
 27. Rocznik Strategiczny 2002/2003. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, ed. R. Kuźniar, Warszawa 2003.
 28. Stankiewicz W., The development of nation function in the context of legal aspects the fight of terrorism, in: Terrorism as a timeless actor on the international stage, ed. S. Wojciechowski, Poznań 2005.
 29. Wojciechowski S., Global Terrorism, in: The Faces of Terrorism, ed. S. Wojciechowski, Poznań 2006.
 30. Wojciechowski S., Słowo wstępne, in: P. Ebbig, R. Fiedler, A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Poznań 2007.
 31. Wojciechowski S., The New – Global – Form of Terrorism, “Political Science Review” 2006, No. 2.
 32. Woźniczak A., Wygrana wojna i przegrany pokój. Konflikt rosyjsko-czeczeński w latach 1994–1999, in: Współczesne spory i konflikty międzynarodowe. Studia przypadków, ed. A. Potyrała, Poznań 2007.