Wpływ doświadczeń z konfliktu gruzińsko-rosyjskiego z 2008 roku na wizję współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane płaszczyzny

Main Article Content

Jacek Raubo

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie struktury wojny toczonej przez Gruzję i Federację Rosyjską na terytorium separatystycznej republiki Południowej Osetii. Autor przedstawił tło konfliktu przez nakreślenie głównych zależności w regionie. Jednocześnie Autor zaprezentował podstawowe kierunki rywalizacji w rosyjskiej i gruzińskiej polityce, które później stały się przyczyną wybuchu otwartego konfliktu zbrojnego w 2008 r. Artykuł zawiera także rozważania na temat wpływu wojny na stan bezpieczeństwa w regionie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Raubo, J. (2011). Wpływ doświadczeń z konfliktu gruzińsko-rosyjskiego z 2008 roku na wizję współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane płaszczyzny. Przegląd Strategiczny, (2), 115-131. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.7
Dział
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bibliografia

 1. Abkhazia, GlobalSecurity.org, http://www.globalsecurity.org/military/world/war/abkha-zia.htm (17.08.2009).
 2. Barabanov M., The August War between Russia and Georgia, „Moscow Defense Brief”, wydanie internetowe http://mdb.cast.ru/mdb/3-2008/item3/article1/ (17.08.2009).
 3. Bartuzi W., Pełczyńska-Nałęcz K., Strachota K., Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem, Raport Specjalny Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 9.07.2008.
 4. Czarnotta Z., Moszumański Z., Największe bitwy XX wieku. Czeczenia 94–95, Warszawa 1995.
 5. Czech M., To była noc Lecha Kaczyńskiego, „Gazeta Wyborcza”, 5.09.2008, wydanie internetowe, http://wyborcza.pl/1,87648,5660891,To_byla_noc_Lecha_Kaczynskiego.html (17.08.2009).
 6. Gawęda M., Wojska gruzińskie w wojnie z Rosją, „Nowa Technika Wojskowa” 2008, nr 11.
 7. Gawęda M., Wojska rosyjskie w wojnie z Gruzją, „Nowa Technika Wojskowa” 2008, nr 10.
 8. Gawęda M., Wojska rosyjskie w wojnie z Gruzją, „Nowa Technika Wojskowa” 2008, nr 10.
 9. Georgia Security &Stability Operations (Georgia SSOP), GlobalSecurity.org, http://www.globalsecurity.org/military/ops/gssop.htm (17.08.2009).
 10. Georgia Train and Equip program (GTEP), GlobalSecurity.org, http://www.glo-balsecurity.org/military/ops/gtep.htm (17.08.2009).
 11. Kalendarium działań wojennych na terenie Gruzji, oprac. na podstawie materiałów Ambasady Gruzji przy Unii Europejskiej, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2008, nr 3.
 12. Kandelaki G., Georgia`s Rose Revolution. A Participant`s Perspective, United States Institute of Peace Special Report, http://www.usip.org/files/resources/sr167.pdf (17.08.2009).
 13. Kubiak K., Wojna gruzińska (1), „Militarny Magazyn Specjalny Komandos” 2008, nr 12.
 14. Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.
 15. Moskwa nie chce budować imperium, wywiad z Glebem Pawłowskim przeprowadzony przez V. Dunaeva, „Nowe Państwo” 2006, nr 3.
 16. Nałęcz M., Morze Czarne – Rosja vs. Gruzja, „Nowa Technika Wojskowa” 2008, nr 10.
 17. North-Caucasian Military District, GlobalSecurity.org, http://www.globalsecurity.org/milita-ry/world/russia/vo-north-caucasian.htm (17.08.2009).
 18. Petersen A., The 1992–93 Georgia – Abkhazia War: A Forgotten Conflict, „Caucasian Review of International Affairs” 2008, Vol. 2(4).
 19. Pipes R., Nieznośnie bliska zagranica, „Wprost” 2006, nr 51/52, wydanie internetowe http://www.wprost.pl/ar/100009/Nieznosnie-bliska-zagranica/ (22.10.2009).
 20. Regions and territories: Abkhazia, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3261059.stm#overview (17.08.2009).
 21. Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy–Mied-wiediew z 12 sieprnia 2008 r. oraz 8 września 2008 r., oprac. K. Zasztowt, Analiza Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 10.08.2009.
 22. Sokov N., The Withdrawal of Russian Military Bases from Georgia: Not Solving Any-thing, Monterey Institute of International Studies, June 2005.
 23. South Ossetia – Background, GlobalSecurity.org, http://www.globalsecurity.org/military/world/war/south-ossetia-3.htm (17.08.2009).
 24. Szulc T., Wojska Wewnętrzne MWD FR, „Raport Wojsko-Technika-Obronność”, 2006, nr 3.
 25. Szulc T., Zakłamana wojna, „Raport Wojsko-Technika-Obronność” 2008, nr 9.
 26. Tibilisi czeka na prezydentów, „Wprost”, 12.08.2008, wydanie internetowe, http://www.wprost.pl/ar/136181/Tibilisi-czeka-na-prezydentow (17.08.2009).
 27. Wdowiak P., Gruziński egzamin demokracji, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2007, nr 1.