Nr 2 (2011)
Przegląd Strategiczny

Od redakcji

Sebastian Wojciechowski
9-11
Słowo wstępne
https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.1
PDF

Recenzje

Wojciech Stankiewicz
379-383
Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy, red. Franciszek Krawiec, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010, ss. 195.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.19
PDF
Rafał Wiśniewski
383-385
Peter Warren Singer, Wired for War The Robotics Revolution and Conflict in the Twenty-first Century, Penguin Press, Nowy Jork 2009, ss. 512.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.20
PDF
Piotr Krzemiński
385-389
Terroryzm. Materia ustawowa?, red. Krzysztof Indecki, Piotr Potejko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralny Ośrodek Szkolenia im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Emowie, Warszawa 2009, ss. 186.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.21
PDF
Artur Wejkszner
390-392
Christina Hellmich, Al-Qaeda. From Global Network to Local Franchise, Zed Books, London-New York 2011, ss. 212.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.22
PDF
Przemysław Osiewicz
392-394
Radosław Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, ss. 416.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.23
PDF
Sebastian Wojciechowski
394-395
Joanna Dobrowolska-Polak, Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych, Poznań 2011, ss. 224
https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.24
PDF
Jacek Sobczak
396-400
Jędrzej Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011, ss. 498.
https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.25
PDF

Noty Biograficzne

401-404
Noty o autorach
PDF