Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku

Main Article Content

Radosław Grodzki

Abstrakt

Autor wskazuje wybrane obszary priorytetowe polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W szczególnoœci analizie poddano przyszłość polityki rozszerzenia, Partnerstwa Wschodniego, polityki energetycznej Unii Europejskiej, a także kwestie polityki obrony, między innymi możliwoœci rozwoju zdolności militarnych, dyskusji nad ideą grup bojowych UE i ustanowienia wspólnego dowództwa, co wzmocni zdolnoœci planowania i prowadzenia operacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grodzki, R. (2011). Strategiczne wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w kontekście prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Przegląd Strategiczny, (2), 99-114. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.6
Dział
Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bibliografia

 1. Dudek A., Szansa polskiej Prezydencji – wkład w politykę wschodnią Unii Europej-skiej. Stosunki Rosja–UE, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 2. Jaskiernia J., Polska jako gospodarz posiedzenia Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) w ramach Prezydencji w Unii Europejskiej, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 3. Klich: cztery priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie bezpieczeństwa, http://www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/klich-cztery-priorytety-polskiej-prezydencji-w-dziedzinie-bezpie-czestwa-002476 (08.03.2011).
 4. Klimowicz M., Wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej wobec wzmocnienia współpracy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 5. Koćwin L., Partnerstwo Wschodnie. Aktorzy i interesy regionalnej geopolityki Unii Europejskiej, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 6. Kosowska A., Czy jest o co walczyć? Prezydencja Rady Unii Europejskiej i jej znaczenie dla państw członkowskich, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 7. Kwiatkowski: europejskie prawo dot. e-handlu – może już za rok, „Gazeta Prawna”, 10.11.2011.
 8. Molendowska M., Prezydencja Rady Europejskiej – szansą dla Polski?, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 9. MON: cztery priorytety prezydencji w dziedzinie bezpieczeństwa, „Gazeta Wyborcza”, 7.03.2011.
 10. Ostra ocena polskiej prezydencji. Może jeszcze lot w kosmos?, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-one-cie/ostra-ocena-polskiej-prezydencji-moze-jeszcze-lot-,1,4784037,wiadomosc.html (20.10.2011).
 11. Pawlicki J., Arabska prezydencja Polski, „Gazeta Wyborcza”, 11.03.2011.
 12. Pawlicki J., Unia po polsku – ostatnia faza przygotowań do prezydencji, „Gazeta Wyborcza”, 15.03.2011.
 13. Piskorska B., Partnerstwo Wschodnie. „Okręt flagowy" Unii Europejskiej i Polski w nad-chodzącej Prezydencji, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 14. Polska pracuje nad ujednoliceniem przepisów dotyczących podpisu elektronicznego, http://pl2011.eu/content/polska-pracuje-nad-ujednoliceniem-przepisow-dotyczacych-podpisu-elektronicznego (11.11.2011).
 15. Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, http://www.prezydencjaue.gov.pl/co-to-jest-trio-prezydencji (12.01.2011).
 16. Pszczółkowska D., Prezydencja po lizbońsku w sosie narodowym, „Gazeta Wyborcza”, 24.03.2011
 17. Ruszkowski J., Prezydencja jako mechanizm koordynujący wewnątrz Unii Europejskiej. Znaczenie otwartej metody koordynacji, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 18. Stefaniak P., Plus za organizację dla polskiej prezydencji UE, minus – za brak inicjatyw, Portal ekonomiczny wnp.pl 30.08.2011, http://www.wnp.pl/informacje/plus-za-organizacje-dla-polskiej-prezydencji-ue-mi-nus-za-brak-inicjatyw,149044_1_0_0.html (19.10.2011).
 19. Tzw. sześciopak reform finansowych UE uzgodniony, „Gazeta Wyborcza”, 16.09.2011.
 20. USA: pozytywna ocena polskiej prezydencji, RC/PAP, 14.10.2011, http://wiadomosci.onet.pl/raporty/polskie-przewodnictwo-w-ue/usa-pozytywna-ocena-polskiej-prezydencji,1,4881378,wiado-mosc.html (18.10.2011).
 21. Wojciechowski M., Przybliżymy Unii Rosję. Przed polską prezydencją w UE, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2010.
 22. Wojciechowski S., Asymetryczność ekonomiczno-społeczna współczesnego świata, w: Za-grożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań 2009.
 23. Wstępna lista priorytetów polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., dokument przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5071 (12.02.2011).
 24. Wstępne priorytety polskiej Prezydencji zaakceptowane, http://www.premier.gov.pl/rzad/de-cyzje_rzadu/id:5071/ (12.02.2011).
 25. Załucki K., Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej jako jeden z priorytetów polskiej Prezydencji, w: 2011 Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Opole 2010.
 26. Znacząca inicjatywa Polski i Niemiec ws. relacji UE–Rosja, „Gazeta Prawna”, 12.11.2011.
 27. Żerko S., Polityczny teatr zamiast dyplomacji, „Rzeczpospolita”, 30.09.2011.