Hybrydowy model globalnego terroryzmu

Main Article Content

Sebastian Wojciechowski

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie różnych aspektów tzw. globalnego terroryzmu oraz wskazanie zachodzących pomiędzy nimi interakcji. Posłużono się w tym przypadku modelem hybrydowym traktującym terroryzm globalny jako sumę składową 6 różnorodnych i występujących równocześnie elementów oraz funkcjonujących między nimi bezpośrednich lub pośrednich relacji. Do wspomnianych elementów zaliczono: globalny zakres występowania terroryzmu, globalny strach i stereotypy towarzyszące terroryzmowi, globalny charakter terrorystycznych idei, globalną strategię i taktykę terrorystów, globalne skutki terroryzmu oraz globalne przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu. Istotą zaprezentowanej koncepcji jest podkreślenie faktu, iż globalny wymiar współczesnego terroryzmu dotyczy różnorodnych jego przejawów i nie należy sprowadzać go tylko np. do ponadregionalnego działania wybranych organizacji terrorystycznych takich, jak choćby Al-Kaida.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojciechowski, S. (2011). Hybrydowy model globalnego terroryzmu. Przegląd Strategiczny, (2), 235-250. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.12
Dział
Terroryzm i antyterroryzm

Bibliografia

 1. Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007.
 2. Aleksander Y., Hoenig M., Superterroryzm. Biologiczny, chemiczny i nuklearny, Warszawa 2001; Terroryzm. Anatomia zjawiska, red. K. Liedel, Warszawa 2006.
 3. Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa 2009.
 4. Arnoldi J., Risk, Cambridge 2009.
 5. Attacking Terrorism, Elements of a Grand Strategy, eds A. K. Cronin, J. M. Ludes, Washington 2004.
 6. Baudrillard J., Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, Warszawa 2005.
 7. Bin Laden O., Declaration of Jihad Against Jews and Crusaders, w: The Theory and Practice of Islamic Terrorism. An Anthology, eds M. Perry, H. Negrin, P. Macmillan, New York 2009.
 8. Bodanski Y., Osama bin Laden. Człowiek, który wypowiedział wojnę Ameryce, Warszawa 2001.
 9. Bodansky Y., Osama bin Laden, człowiek, który wypowiedział wojnę Ameryce, Warszawa 2001.
 10. Brachman J., High-Tech Terror: Al-Qaeda’s Use of New Technology, „The Fletcher Forum of World Affairs” 2006, Vol. 30.
 11. Bunker R., Networks, Terrorism and Global Insurgency, New York 2005.
 12. CNN, http://cnn.com (20.07.2011).
 13. Costs of war, Watson Institute, http://costsofwar.org (3.11.2011).
 14. Country Reports on Terrorism 2010, United States Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, Washington 2011.
 15. Country Reports on Terrorism, www.state.gov/s/ct.
 16. Ebbig P., Fiedler R., Wejkszner A., Wojciechowski S., Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Poznań 2007.
 17. Gawliczek P., Terroryzm z wykorzystaniem broni masowego rażenia (megaterroryzm) jako zagrożenie asymetryczne. Formy przeciwdziałania, Warszawa 2007.
 18. Global Terrorism, eds J. Lutz, B. Lutz, London–New York 2008.
 19. Griset P., Mahan S., Terrorism in Perspective, Thou-sand Oaks–London–New Delhi 2003.
 20. Gunaratna R., Inside Al Qaeda. Global Netwark of Terror, New York 2003.
 21. Hołyst B., Terroryzm, Warszawa 2011.
 22. Hoyt E., The Kamikazes, New York 1983.
 23. Ile kosztuje nas wojna z terroryzmem?, http://biznes.interia.pl (29.10.2011).
 24. Kushner H., Encyclopedia of Terrorism, Thousand Oaks–London–New Delhi 2003.
 25. Lerner J., Kelner D., Fear, Anger and Risk, „Journal of Personalisty and Social Psychology” 2001, Vol. 81, No. 1.
 26. Lia B., Hegghammer T., Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings, „Studies in Conflict & Terrorism” 2004, No. 27.
 27. Long D., The Anatomy of Terrorism, New York 1990.
 28. M. Sageman, Sieci terroru, Kraków 2008.
 29. MacEoin D., Suicide Bombing as a Warship. Dimensions of Jihad, „The Middle East Quarterly” 2009, Vol. XVI, No. 2.
 30. Marshall M., Global Terrorism. An Overview and Analysis, „Occasional Paper” 2002, Vol. 3.
 31. Martin G., Understanding Terrorism. Challenges, Perspectives and Issues, Thousand Oaks–London–New Delhi 2006.
 32. Moghadam A., Shifting Trends In Suicide Attacks, „CTC Sentinel” 2009, Vol. 2.
 33. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, http://www.start.umd.edu (29.10.2011).
 34. Polska w procesie współpracy europejskiej w zakresie terroryzmu, w: F. Jasiński, M. Narojek, P. Rakowski, Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrorystycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego, Warszawa 2006.
 35. Reuter Ch., Zamachowcy – samobójcy, Warszawa 2003.
 36. Terrorism, Critical Concepts in Political Science, ed. D. Rapoport, London–New York 2006.
 37. TE-SAT EU Terrorism Situation and Trend Report Europol, http://www.europol.europa.eu (29.10.2011).
 38. The Role of the European Union in Justice, Freedom and Security Policy Areas, Special Eurobarometer 266, Brussels 2007.
 39. Towards a Counter-terroism. Strategy for the European Union z 21 X 2005.
 40. Wejkszner A., Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań 2010.
 41. Wejkszner A., Islamski Front Wyzwolenia Moro i Abu Sajjaf. Ewolucja islamskiej aktywności terrorystycznej na Filipinach, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr 1.
 42. Williams P., Al-Kaida, Poznań 2007
 43. Wojciechowski S., Global Terrorism, w: The Faces of Terrorism, ed. S. Wojciechowski, Poznań 2006.
 44. Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz–Poznań 2011.
 45. Zawadzki M., Dekada strachu, „Gazeta Wyborcza”, 10–11.09.2011.