Strategiczne partnerstwo Unia Europejska-Ameryka Łacińska – między rzeczywistością a iluzją

Main Article Content

Anna Potyrała

Abstrakt

Dążąc do odgrywania kluczowej roli na arenie międzynarodowej, Unia Europejska zacieśnia więzi z państwami różnych regionów. Przedmiotem zainteresowania jest również Ameryka Łacińska, z którą ustanowiono strategiczne partnerstwo. Jest ono realizowane w trzech obszarach, wyznaczonych podczas szczytów Unia Europejska – Ameryka Łacińska, spotkań ministerialnych i spotkań grup eksperckich. Pierwszym jest współpraca gospodarcza i technologiczna. Drugi obszar dotyczy edukacji, nauki i kultury, natomiast trzeci poświęcony jest pomocy rozwojowej. Implementacja założeń partnerstwa odbywa się za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grup roboczych oraz programów tematycznych, takich jak AL-INVEST, ALFA, ALBAN/Erasmus Mundus, @LIS, EUrocLIMA, URB-AL.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Potyrała, A. (2011). Strategiczne partnerstwo Unia Europejska-Ameryka Łacińska – między rzeczywistością a iluzją. Przegląd Strategiczny, (2), 185-205. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.10
Dział
Geostrategia

Bibliografia

 1. A Secure Europe in a Better World. The European Security Strategy, Brussels 12.12.2003.
 2. A stronger partnership between the European Union and Latin America. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (2005) 636 final, Brussels 2006.
 3. A. Schejtman, Trade and Development. The links between Latin America and the European Union, w: Cooperation relations between the European Union and Latin America: Overview and Perspectives, ed. M. Valderrama, Santiago 2004.
 4. Benavides M., The EU’s push for free trade agreements with Latin America. A Latin American perspective from inside the EU, Ecuador Decide – Acuerdo Político y Social, July 2010.
 5. Bouzas R., Las negociaciones Unión Europea – Mercosur. Entre la lentitud y la indefinición, „Nueva Sociedad” 2004, No. 190.
 6. Cardona D., Las relaciones Unión Europea – Communidad Andina: tareas inmediatas, „Nueva Sociedad” 2004, No. 190.
 7. Carranza M. E., Leaving the Backyard: Latin America’s European Option, „Internationale Politik und Gesellschaft” 2004, No. 2.
 8. Climate Change in Latin America, Europe Aid, Les Isnes 2009.
 9. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament follow-up to the first summit between Latin America, the Carribean and the European Union, COM (2000) 0670 final, Brussels 2000.
 10. Cotlear D., Tornarolli L., Poverty, the Aging, and the Life Cycle in Latin America, w: Population Aging. Is Latin America ready?, ed. D. Cotlear, Washington D.C. 2011.
 11. Declaration of Vienna, Vienna, 12 May 2006, IV EU-LAC Summit, Brussels 2006.
 12. Dimon D., EU and US regionalism: the case of Latin America, „The International Trade Journal” 2006, Vol. XX, No. 2.
 13. EU launches major new trade relationship with Latin America, EU Directorate-General for Trade, Brussels 2010, http://europa.eu (26.10.2011).
 14. EU parliament approves Latin America banana peace deal, BBC News, 3.02.2011.
 15. EU–Latin America & Carribean Summit: Conclusions. Political Declaration – Madrid Commitment, Madrid, 17 May 2002, Brussels 2002.
 16. Framework Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Cartagena Agreement and its member countries, namely the Republic of Bolivia, the Republic of Colombia, the Republic of Equador, the Republic of Peru, and the Republic of Venezuela, Copenhagen, 24 April 1993, Official Journal L 127, 29 April, 1998.
 17. Godoy J., Cooperation or Dependency?, InterPress Service – News Agency, 05.2006.
 18. Godoy J., Latin America – European Union, InterPress Service – News Agency, 05.2006.
 19. Karadjova E., Versteeg P., EU–Central America – Political, economic and cooperation relations, w: The Integration Process in Central America and the Role of the European Union, Brussels 2003.
 20. Krakowski M., The Relations between the European Union and Latin America and the Carribean. Current State and perspective, „Intereconomics” 2008.
 21. Lagos Andino R., Perspectivas y expectativas en las relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea, „Nueva Sociedad” 2004, No. 190.
 22. Latin America and Carribean – European Union Summit: Declaration of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 28–29 June 1999, Brussels 1999.
 23. Latin America. Regional Programming Document 2007–2013, E/2007/1417, 12.07.2007.
 24. Latin American Investment Facility. Strategic Orientations Proposal, http://europa.eu (17.03.2011).
 25. Miller J. W., EU Ends 16-Year Banana Trade Battle, „EUobserver” 15.12.2009.
 26. Molina Echeverría A. J., The Interregional Association Agreement between the European Union and the Andean Community, „Latin American Trade Network Working Papers” 2009, No. 115.
 27. Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Andean Community and its Member States, of the other part, Quito, October 15, 2003, COM (2003) 695 final, 2003/0268 (CNS).
 28. Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Com-munity and its Member States, on the one part, and the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama, on the other part, Brussels, October 2, 2003, COM (2003) 677 final, 2003/0266 (CNS).
 29. Przybylska-Maszner B., Potyrała A., Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Poznań 2009.
 30. Regional Human Development. Report for Latin American and Carribean 2010. Acting on the future: breaking the intergenerational transmission of inequality, United Nations Development Programme, New York 2010.
 31. Regionalny dokument programowy dla Ameryki Łacińskiej na lata 2007–2013 z 12 lipca 2007 roku.
 32. Regionalny dokument strategiczny dla Ameryki Środkowej na lata 2007–2013 z 29 marca 2007 roku.
 33. Regionalny dokument strategiczny dla Wspólnoty Andyjskiej na lata 2007–2013 z 12 kwietnia 2007 roku.
 34. Regulation (EC) No 1905/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a financing instrument for development cooperation, Official Journal L 378/41, 27.12.2006.
 35. Remarks by Herman van Rompuy, President of the European Council at EU-LAC Summit, Madrid, 18 May 2010, PCE/98/10.
 36. Rosales O., EU – Latin America trade relations in the new global context, Economic Commission for Latin America and the Carribean, Buenos Aires 2010.
 37. Saad P. M., Demographic Trends in Latin America and the Carribean, w: Population Aging. Is Latin America ready?, ed. D. Cotlear, Washington D.C. 2011.
 38. Sanahuja J. A., The European Union and Latin America: the common agenda after the Lima Summit, „ICEI Papers” 2008, No. 7.
 39. Santander S., EU-LA relations: from interregionalism to bilateralism?, „CAEI Working Pa-pers” 2010, No. 29.
 40. Szegedy-Maszák I., Association/Free Trade Agreement – Bi-regional Partnership between European Union and Andean Community, „Revista de Derecho” 2009, No. 32.
 41. The European Union and Latin America: Global Players in Partnership. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (2009) 495/3, Brussels 2009.
 42. The Millenium Development Goals. A Latin American and Carribean Perspective, United Nations, ECLAC, Santiago June 2005.
 43. The Rio Summit of June 1999: Its Implications for the Summit of the Americas Process, „FOCAL Policy Papers”, October 1999.
 44. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. UE C 115/358, 9.05.2008.
 45. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst ujednolicony), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa 2005.
 46. Una (R)evolución de género en marcha. Ampliación de las opor-tunidades económicas para las mujeres en América Central: Revisión de la última década, ed. R. Vakis, Washington 2011.
 47. Van Klaveren A., Las relaciones políticas europeo-latinoamericanas. La necesidad de una sintonía más fina, „Nueva Sociedad” 2004, No. 189.
 48. W. Grabendorff, The United States and Western Europe: Competition or Cooperation in Latin America?, w: Latin America, Western Europe, and the U.S.: Reevaluating the Atlantic Triangle, eds. W. Grabendorff, R. Roett, New York 1985.
 49. Z. Drnas de Clément, El Transregionalismo en las relaciones Unión European – Mercosur, w: Mercosur y Unión Europea, ed. W. Hummer, Cordoba 2007.