Maszyny wojny. Technologia militarna w społecznej historii stosunków międzynarodowych

Main Article Content

Andrzej Gałganek

Abstrakt

Mimo ścisłych związków między technologią i stosunkami międzynarodowymi istnieje niewiele prac w nauce o stosunkach międzynarodowych, które podejmują próbę teoretycznego połączenia obu tych sfer rzeczywistości społecznej. Podstawowym celem artykułu jest historyzacja technologii militarnej w społecznej historii stosunków międzynarodowych. Autor przedstawia proces historycznego wzrostu znaczenia technologii militarnej w funkcjonowaniu społeczeństw i jej destruktywny wpływ na życie społeczne. Przekonuje, że nowe technologie rozwinaje są przez istoty ludzkie, a nie "odkrywane". Dokonane wynalazki odzwierciedlają określone interesy, posiadanie adekwatnych zasobów do ich dokonania i istnienie określonego instytucjonalnego wsparcia. W takim rozumieniu nauka, technologia i innowacje są funkcją ludzkich wyborów, interesów, idei, instytucji i zasobów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałganek, A. (2011). Maszyny wojny. Technologia militarna w społecznej historii stosunków międzynarodowych. Przegląd Strategiczny, (2), 15-41. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.2
Dział
Bezpieczeństwo militarne

Bibliografia

 1. Arrighi G., Ahmad I., Miin-wen Shih, Poza hegemoniami zachodnimi, „Lewą Nogą” 2003, nr 15.
 2. Bartlett R., Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950–1350, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2003.
 3. Beckwith Ch. I., Empires of the Silk Road. A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2009.
 4. Boggs C., US grand strategy and its contradictions, „New Political Science” 2004, Vol. 26, No. 3.
 5. Brodie B., The Impact of Technological Change on the International System: Reflections on Prediction, „Journal of International Affaires” 1971, Vol. 25, No. 2.
 6. Chase-Dunn Ch., Hall T. D., Ewolucja historyczna systemów-światów, „Lewą Nogą” 2001, nr 13.
 7. Christian D., Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World History, „Journal of World History” 2000, Vol. 11, No. 1.
 8. Craig C., American Realism versus American Imperialism, „World Politics”, October 2004, Vol. 57.
 9. Cunningham K., Permanent War? The Demestic Hegemony of the New American Militarism, „New Political Sceince” 2004, Vol. 26, No. 4.
 10. Deibert R. J., Parchment, Printing, and Hypermedia: Communication in World Order Transformation, Columbia University Press, New York 1997.
 11. Der Derian J., The Question of Information Technology in International Relations, „Millennium: Journal of International Studies” 2003, Vol. 32, No. 3.
 12. Deudney D., Dividing Realism: Structural Realism versus Security Materialism on Nuclear Security and Proliferation, „Security Studies” 1993, Vol. 2, No. 3–4.
 13. Diamond J., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 14. Downing B. M., The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe, Princeton University Press, Princeton 1992.
 15. Forman P., The Primacy of Science in Modernity, of Technology in Postmodernity, and of Ideology in the History of Technology, „History and Technology”, March/June 2007, Vol. 23, No. 1–2.
 16. Gałganek A., Abstrakcja nierównego i połączonego rozwoju w wyjaśnianiu historii stosunków międzynarodowych, „Prawo i Polityka” 2009, Vol. 1, nr 1.
 17. Gałganek A., Czy istnieje teoria społeczna „międzynarodowości” i „wewnętrzności”?, „Przegląd Politologiczny” 2007, Vol. XII, nr 2.
 18. Gałganek A., Dlaczego nie istnieje teoria społeczna «międzynarodowości»? Analiza systemów-światów i neorealizm: dwie strony tego samego medalu, „Przegląd Humanistyczny” 2010, Vol. 15, nr 3.
 19. Gałganek A., Genealogia międzynarodowości. Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, „Przegląd Politologiczny” 2010, Vol. XV, nr 3.
 20. Gałganek A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Poza dychotomię «międzynarodowości» i «wewnętrzności», w: Metodologia badań politologicznych w Polsce, red. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 21. Go J., Waves of Empire: US Hegemony and Imperialistic Activity from the Shores of Tripoli to Iraq, 1787–2003, „International Sociology” 2007, Vol. 22, No. 5.
 22. Hacker B. C., The Machines of War: Western Military Technology 1850–2000, „History and Technology”, September 2005, Vol. 21, No. 3.
 23. Herrera G. L., Technology and International Systems, „Millennium: Journal of International Studies” 2003, Vol. 32, No. 3.
 24. Hobson J. M., The Eastern Origins of Western Civilisation, Cambridge University Press, Cam-bridge 2004.
 25. Johnson Ch., The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic, Metro-politan Books, New York 2004.
 26. Krause K., Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 27. Lane F. C., Recent Studies in the Economic History of Venice, w: Studies in Venetian Social and Economic History, eds. B. G. Kohl, K. C. Mueller, Variorum Reprints, London 1987.
 28. MacKenzie D., Inventing Accuracy: A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance, MIT Press, Cambridge 1990.
 29. McNeill W. H., A World History, Oxford University Press, New York 1967.
 30. Parker G., The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 31. Polk W., Sąsiedzi i obcy. Podstawy stosunków międzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.
 32. Said E. W., Kultura i imperializm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 33. Schumpeter J. A., The crisis of the tax state, „International Economic Papers” 1954, Vol. 4.
 34. Thompson W. R., The Military Superiority Thesis and the Ascendancy of Western Eurasia in the World System, „Journal of World History” 1999, Vol. 10, No. 1.
 35. Tilly Ch., Coercion, Capital and European State, AD 990–1990, Basil Blackwell, Oxford 1990.
 36. Weiss Ch., Science, technology and international relations, „Technology in Society” 2005, Vol. 27.