Petropolityka i bezpieczeństwo energetyczne we współczesnym świecie

Main Article Content

Marek Rewizorski

Abstrakt

W niniejszym artykule dokonano analizy bezpieczeństwa energetycznego zarówno w kontekście regionalnym, jak i globalnym. Punktem wyjœcia w analizie polityki prowadzonej przez Rosję, Wenezuelę i państwa Zatoki Perskiej stało się „pierwsze prawo petropolityki”, zgodnie z którym im wyższa jest średnia cena ropy naftowej i gazu na rynkach swiatowych, tym niższe jest przeświadczenie rządów o konieczności przeprowadzenia wewnętrznych reform politycznych i gospodarczych, a ich polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest bardziej konfrontacyjna. W opinii autora artykułu zarówno kontrowersje wokół projektu Nord Stream, jak również gwałtowne protesty na Bliskim Wschodzie określane mianem „Arabskiej Wiosny”, przemawiają za poparciem hipotezy o potrzebie dążenia do przestrzegania reguł demokracji i solidarności pomiêdzy pañstwami jako mechanizmu zapewniaj¹cego bezpieczeñstwo energetyczne w skali globalnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rewizorski, M. (2011). Petropolityka i bezpieczeństwo energetyczne we współczesnym świecie. Przegląd Strategiczny, (2), 311-333. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.16
Dział
Bezpieczeństwo energetyczne

Bibliografia

 1. Ananicz S., Umowy stowarzyszeniowe jako cel partnerstwa wschodniego, „Infos”, 14.04.2011, nr 9 (101).
 2. Batalia dyplomatyczna o dalsze sankcje przeciw Iranowi?, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,668,Batalia_dyplomatyczna_o_dalsze_sankcje_przeciw_Iranowi_?_q_and_a (22.07.2011).
 3. Bierzanek R., Symonides R., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.
 4. Biłda E., Ropa tania jak woda, http://www.psz.pl/tekst-11239/Wenezuela-Ropa-ta-nia-jak-woda (19.07.2011).
 5. BP Energy Outlook 2030, London, January 2011.
 6. BP Statistical Review of World Energy 2011.
 7. British Petroleum (BP), BP Statistical Review of World Energy, June 2008.
 8. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2006.
 9. Burrows M., Treverton G. F., A Strategic View of Energy Futures, „Survival” 2007, Vol. 49.
 10. Center for Strategic and International Studies (CSIS), The Geopolitics of Energy into the 21st Century. Volume 1: An Overview and Policy Considerations, CSIS, Washington, DC, November 2000.
 11. Center for Strategic and International Studies (CSIS), The Geopolitics of Energy into the 21st Century. Volume 3: The Geopolitical Outlook, 2000–2020, CSIS, Washington, DC, November 2000.
 12. Dhillon N., Middle East Youth Bulge: Challenge or Opportunity?, May 22, 2008, http://www.broo-kings.edu/speeches/2008/0522_middle_east_youth_dhillon.aspx.
 13. Doyle M. W., Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, „Philosophy and Public Affairs” 1983, Vol. 12, No. 3.
 14. Doyle M. W., Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, Part 2, „Philosophy and Public Affairs” 1983, Vol. 12, No. 4.
 15. Friedman T. L., The First Law of Petropolitics, „Foreign Policy” 2006, Vol. 154, No. 3.
 16. Halami S., Sidła wojny, „Le Monde Diplomatique” 2011, nr 4 (62).
 17. Hanieh A., Palestine in the Middle East: Opposing Neoliberalizm and US Power, „The Bullet”, nr 125, 15.07.2008.
 18. Hanieh A., Rewolucja w Egipcie to nie tylko kwestia „zmiany”, „ Le Monde Diplomatique” 2011, nr 4 (62).
 19. http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8330293,Gazprom_nie_radzi_sobie_z_eksportem_gazu__Wysle_tyle.html (17.07.2011).
 20. Informator ekonomiczny MSZ. Federacja Rosyjska, http://www.msz.gov.pl/files/Informa-tor%2OEkonomy%20-%20pdf/Rosja//Rosja%2003,pdf.
 21. Korm G., Odnaleziona arabska jedność, „Le Monde Diplomatique” 2011, nr 4 (62).
 22. Kublik A., Rura Nord Stream już leży i blokuje rozwój portu w Świnoujściu, „Gazeta Wyborcza”, 6.05.2011.
 23. Łakoma A., Nord Stream już wybudowany, „Rzeczpospolita”, 6.05.2011.
 24. Le FMI tresse des lauriers à Kadhafi, „Le Canard Enchaîné, 9.03.2011.
 25. Lough J., Russia Energy Diplomacy, Chatham House, May 2011.
 26. Myers-Jaffe A., Manning R. A., The shocks of a world of cheap oil, „Foreign Affairs” 2000, Vol. 79, No. 1.
 27. Nowe sankcje międzynarodowe przeciw Iranowi?, http://stosunkimiedzynarodo-we.info/artykul,715,Nowe_sankcje_miedzynarodowe_przeciw_Iranowi_?_q_and_a (22.07.2011).
 28. Otłowski T., Kwestia irańska w świetle narastającej rywalizacji między Zachodem a Rosją, 7.10.2008, http://www.stosunkimiedzynarodo-we.info/artykul,215,Kwestia_iranska_w_swietle_narastajacej_rywalizacji_miedzy_Zachodem_a_Rosja (22.07.2011).
 29. Owen J. M., How Liberalism Produces Democratic Peace, „International Security” 1994, Vol. 19, No. 2.
 30. Pascual C., Zambetakis E., The Geopolitics of Energy. From Security to Survival, w: Energy Security. Economics, Politics, Strategies and Implications, eds. C. Pascual, J. Elkind, Washington 2010.
 31. Radler M., MEGC: Oil Price Strength Here to Stay; Demand Fails to Waver, „Oil and Gas Journal” 2008, Vol. 106, No. 14.
 32. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 8 lipca 2008 r. w sprawie wpływu planowanej budowy tzw. gazociągu bałtyckiego łączącego Rosję i Niemcy na środowisko naturalne Morza Bałtyckiego (petycje 0614/2007 i 0952/2007) (2007/2118(INI)), Dz.
 33. Urz. UE 2009, C 294 E/2, 3.12.2009.
 34. Rosja Putina służy „skorumpowanej kleptokracji”, rozmowa W. Radziwinowicza z J. Gontmacherem, „Gazeta Wyborcza”, 9.08.2011.
 35. Rybczyński T. M., Factor Endowment and Relative Commodity Prices, „Economica”, November 1955, Vol. 22, No. 84.
 36. Siddiqi M., Gulf Poised for Heady Surge into 2008 and Beyond, „Middle East” , March 2008, No. 387.
 37. Snow N., U.S. Foreign Policy Must Consider Changing Energy World, „Oil and Gas Journal” 2007, Vol. 105, No. 3.
 38. Świat w 2025 roku. Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA, Kraków 2009.
 39. Tarnogórski R., Gazociąg Północny a tor żeglugowy do Szczecina i Świnoujścia, „Biuletyn”, PISM, nr 15 (623), 28.01.2010.
 40. Tarr D., Thomson P., The Merits of Dual Pricing of Russian Natural Gas, The World Bank, Washington, July 19, 2003.
 41. Umbach F., Global energy supply and geopolitical challenges, in: Asia and Europe. Cooperating or Energy Security. A Council for Asia Europe Cooperation (CAEC) – Task Force Report, eds F. Godement, F. Nicolas, T. Yakushiji, Paris 2004.
 42. Unger L., Proces w Kairze, „Gazeta Wyborcza”, 9.08.2011.
 43. World Energy Outlook 2007. International Energy Agency (IEA), Paris 2007.
 44. Wyciszkiewicz E., Wpływ rosyjsko-ukraińskiego sporu gazowego na budowę Gazociągu Północnego, „Biuletyn”, PISM, nr 7 (539), 28.01.2009.
 45. Yergin D., Ensuring Energy Security, „Foreign Affairs”, Vol. 85, No. 2, March–April 2006.
 46. Zięba R., Cele polityki zagranicznej państwa, w: Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004.