Oblicza terroryzmu islamskiego w Indonezji na początku XXI wieku. Casus Dżama’a Islamija

Main Article Content

Artur Wejkszner

Abstrakt

W artykule analizie poddano cztery główne kwestie. Należą do nich: wzrost popularności islamskich organizacji radykalnych w Azji Południowo-Wschodniej, wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego związane z ich aktywnością, w tym w szczególności ze strony organizacji Dżama'a Islamija (DI), relacje pomiędzy DI a globalnym ruchem dżihadystycznym. W artykule wskazano między innymi na historyczne korzenie Dżama'a Islamija, związane z walką motywowaną czynnikami etniczno-religijnymi, toczoną w Indonezji już w latach pięćdziesiatych XX wieku. Zwrócono także uwagę na fakt, iż DI jest obecnie częścią panazjatyckiej sieci dżihadystycznej, powiązanej z Al-Kaidą.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wejkszner, A. (2011). Oblicza terroryzmu islamskiego w Indonezji na początku XXI wieku. Casus Dżama’a Islamija. Przegląd Strategiczny, (2), 251-264. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.13
Dział
Terroryzm i antyterroryzm

Bibliografia

 1. Abuza Z., Abu Dujana: Jemaah Islamiyah’s New al-Qaeda Linked Leader, „Terrorism Focus” 2006, Vol. III, Issue 13.
 2. Abuza Z., Indonesian Counter-Terrorism: The Great Leap Forward, „Terrorism Monitor” 2009, Vol. VIII, Issue 2.
 3. Abuza Z., Jemaah Islamiya Enters Regrouping Phase, „Terrorism Focus” 2006, Vol. III, Issue 45.
 4. Abuza Z., JI Adopts New Strategy: Targeted Assassinations, „Terrorism Focus” 2007, Vol. IV, Issue 12.
 5. Abuza Z., Political Islam and Violence in Indonesia, London–New York 2007.
 6. Abuza Z., The State of Jemaah Islamiya and the Future of Terrorism in Southeast Asia, „Terrorism Monitor” 2005, Vol. II, Issue 2, http://www.jame-stown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=430 (25.10.20011).
 7. Abuza Z., The War on Terrorism in Southe-ast Asia, „Strategic Asia” 2003/2004.
 8. Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 9. Chalk P., Rabasa A., Rosneau W., Piggott L., The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia. A Net Assessment, Santa Monica 2009.
 10. Demant P. R., Islam vs. Islamism. The Dilemma of the Muslim World, Westport–London 2006.
 11. Drozdowicz J.,. Symbole w działaniu. Akademickie konteksty nurtu symbolicznego w antropologii, Seria Psychologia i Pedagogika nr 148, Poznań 2009.
 12. Geertz C., The Religion of Java, New York 1964.
 13. Gunaratna R., The Ideology of Al-Jama’ah Islamiyah, w: Current Trends in Islamist Ideology, Vol. I, eds. H. Fradkin, H. Haqqani, E. Brown, Washington 2005.
 14. Hambali’s Capture: How Significant for the War on Terror?, „Terrorism Monitor” 2005, Vol. I, Issue 2, http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=451&tx_ttnews[back-Pid]=178&no_cache=1 (25.10.2011).
 15. Hasan N., Transnational Islam in Indonesia, w: Transnational Islam in South and Southeast Asia. Movements Networks and Conflict Dynamics, eds. P. Mandaville, F. A. Noor, A. Horstmann, D. Reetz, A. Riaz, A. Roul, N. Hasan, A. Fauzi, A. Hamid, R. C. Banlaoi, J. C. Liow, NBR Project Re-port, Washington 2009.
 16. Hefner R., Civil Islam, Princeton 2000.
 17. Helfstein S., The Landscape of Jihadism in Southeast Asia, w: Radical Islamic Ideology in Southeast Asia, ed. S. Helfstein, Southeast Asia Project, The Combating Terrorism Center at West Point, West Point 2009.
 18. Hoffman B., Oblicza terroryzmu.
 19. Mobley B., Jemaah Islamiyah Dossier, Center For Policing Terrorism, August 26, 2004, http://www.cpt-mi.org/pdf/Jemaah%20Islamiyah%20Dossierv5.pdf (25.10.2011).
 20. Mohamed Bin A., Identyfying Key Concerns of Jemaah Islamiyah: The Singapore Context, International Centre for Political Violence and Terrorism Research, http://www.pvtr.org (25.10.2011).
 21. Ressa M. A., Seeds of Terror. An Eyewitness Account of Al-Qaeda’s Ne-west Center of Operations in Southeast Asia, New York 2003.
 22. Shuja S., Gauging Jemaah Islamiyah’s Threat in Southeast Asia, „Terrorism Monitor” Vol. III, Issue 8, 20 April 2005, http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=30286&tx_ttnews[backPid]=180&no_cache=1 (14.05.2009).