South Caucasus in the Foregin Policy of the Russian Federation. Do Doctrinal Assumptions Translate into Reality?
PDF (English)

Słowa kluczowe

South Caucasus
Russian Federation
the foreign policy
Armenia
Azerbaijan
Georgia

Jak cytować

Kardaś, J. (2016). South Caucasus in the Foregin Policy of the Russian Federation. Do Doctrinal Assumptions Translate into Reality?. Przegląd Strategiczny, (9), 105–115. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.8

Abstrakt

Russian policy in South Caucasus is not a fully effective policy, as Russia’s actions towards Armenia, Azerbaijan and Georgia are dominated by bilateral relations rather than a single, coherent strategy towards the region. The policy towards these countries also bears the hallmarks of an imperial policy, since it boils down to rewards (in the political, economic or military sphere) for cooperation, or punishments for any action against Russian interests. In addition to enhancing bilateral relations, Russia makes efforts (in accordance with documents issued by official bodies) to integrate the CIS area, of course including the Trans-Caucasus, under its leadership. But it comes up short in these efforts, because not all the Caucasus countries are interested in Russian-led economic integration (within the Eurasian Economic Union), or political and military integration (within CIS, CSTO).
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.8
PDF (English)

Bibliografia

Ananicz S. (2013), Armenia odwraca się od UE, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-09-04/armenia-odwraca-sie-od-ue (29.10.2015).

Bieleń S. (2002), Polityka zagraniczna Rosji, w: Federacja Rosyjska 1991-2001, (red.) J. Adamowski, A. Skrzypek, Warszawa.

Bieleń S. (2006), Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa.

Brodowski J. (2006), Wzajemne relacje Federacji Rosyjskiej i Azerbejdżanu w ramach WNP, w: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, (red.) E. Cziomer, M. Czaj -kowski, Kraków.

Bryc A. (2004), Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń.

Falkowski M. (2014a), Gruzja: kryzys polityczny i rosyjskie zagrożenie, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-11-19/gruzja-kryzys-pohtyczny-i-rosyjskie-zagrozenie (31.10.2015).

Falkowski M. (2006), Polityka Rosji na Kaukazie Południowym iwAzji Centralnej, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2006-06-15/polityka-rosji-na-kaukazie-poludniowym-i-w-azji-centralnej (28.10.2015).

Falkowski M. (2015), Rosja wchłania Osetię Południową, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-25/rosja-wchlania-osetie-poludniowa (31.10.2015).

Falkowski M. (2014b). Rosyjska Polityka Sąsiedztwa: casus Abchazji, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-11-26/rosyjska-polityka-sasiedztwa-casus-abchazji (31.10.2015).

Gołaś K. (2013), Koncepcje rosyjskiej polityki zagranicznej: koncepcja prozachodnia, http://geopolityka.net/koncepcje-rosyjskiej-polityki-zagranicznej-koncepcja-prozachodnia/ (3.11.2015).

Iwaszkiewicz P. (2006), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Armenii, w: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, (red.) E. Cziomer, M. Czajkowski, Kraków.

Jarosiewicz A. (2014), Azerbejdżan - narastający problem dla Zachodu, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-09-15/azerbejdzan-narastajacy-problem-dla-zachodu (25.10.2015).

Jarosiewicz A., Fischer E. (2015), Euroazjatycka Unia Gospodarcza - więcej polityki, mniej gospodarki, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-01-20/eurazjatycka-uniagospodarcza-wiecej-polityki-mniej-gospodarki (27.10.2015).

Konąenąun enewneu nonumum Poccuuckou Oedepaąuu (2008), http://kremlin.ru/acts/news/785 (5.11.2015).

Konąenąun enewneu nonumuKu Poccuuckou Oedepaąuu (2013), http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (10.11.2015).

Kosienkowski M. (2008), Federacja Rosyjska wobec statusu Abchazji i Osetii Południowej, w: Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, (red.) K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin.

Materski W. (2000), Gruzja, Warszawa.

Matusiak M. (2012), Gruzińskie wybory, między silnym państwem a demokracją, Warszawa.

Raś M. (2006), Doktrynalne uwarunkowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, w: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, (red.) E. Cziomer, M. Czajkowski, Kraków.

Sattarov S. (2008), Polityka energetyczna Azerbejdżanu - rurociąg Baku - Tbilisi - Ceyhan, w: Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, (red.) K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin.

CmpamezmecKuu Kypc Poccuu c zocydapcmeaMu - ynacmnumMu Codpywecmea He3aeucuMuxFocydapcme (1995), http://archive.mid.ru//ns-osndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/4e3d23b880479224c325707a00310fad (25.10.2015).

Świętochowski T. (2006), Azerbejdżan, Warszawa.

Topolski I. (2008), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Zakaukazia, w: Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, (red.) K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin.

Trzaskowski P. (2009), Gruzińska "Rewolucja róż”. Zachód i idea Zachodu a przemiany polityczne w Gruzji, Warszawa.

Wańczyk K. (2007), Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Regionu Morza Kaspijskiego w latach 1999-2004, Toruń.

Wyciszkiewicz E. (2008), Rosyjska polityka energetyczna w basenie Morza Kaspijskiego, w: Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, (red.) E. Wyciszkiewicz, Warszawa.

Włodkowska A. (2006), Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń. Boeman doKmpum Poccuuckou Oedepaąuu (2000), http://www.ng.ru/politics/2000-04-22/5_doktrina.html (30.10.2015).

Boennan doKmpuua Poccuuckou Oedepaąuu (2014), http://www.rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html (13.11.2015).

aropcKHH A. B. (2000), Poccun u CHF, w: Bnewnan nonumum Poccuuckou Oedepaąuu 1992-1999, (red.) A. B. TopKyHOB, A. ro. MemBrat, M. M. HapHHCKHH, Moskwa.