Pressto.

Nagłowek strony

Nr 9 (2016)

Spis treści

Spis treści PDF
  3-5

Od redakcji

Słowo wstępne PDF
Sebastian Wojciechowski 11-13

Teoria Bezpieczeństwa

Transformacja europejskiego kompleksu bezpieczeństwa PDF
Wojciech Kostecki 17-29
The Poland-United States Security Relations in the light of Asymmetry Theory PDF (English)
Robert Kupiecki 31-48

Bezpieczeństwo w wymiarze globalnym, regionalnym i wewnętrznym

Searching for a Nuclear Settlement. European Union Nuclear Settlement With Iran PDF (English)
Radosław Fiedler 51-61
American Foreign Policy Towards Egypt under Hosni Mubarak’s Regime PDF (English)
Abdellateef Al-Weshah 63-74
Taktyczna broń nuklearna w Europie PDF
Rafał Kopeć 75-90
Interesy narodowe Federacji Rosyjskiej w Syrii na tle rosyjskiej interwencji w 2015 roku PDF
Maciej Skuczyński 91-104
South Caucasus in the Foregin Policy of the Russian Federation. Do Doctrinal Assumptions Translate into Reality? PDF (English)
Jarosław Kardaś 105-115
Ustawy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (Internal Security Acts) w Indiach, Portugalii i Francji PDF
Karina Paulina Marczuk 117-125
Poland in the European Union – Reaching Beyond the Liberal Perspective of Analysis PDF (English)
Jacek Więcławski 127-139

Terroryzm i antyterroryzm

Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła PDF
Sebastian Wojciechowski 143-155
ISIS: Past, Present, and Future PDF (English)
Ronnie Azoulay 157-169
ISIS Communication Strategy PDF (English)
Marcin Styszyński 171-180
Propaganda Daesh PDF
Grzegorz Klein 182-191
Interpretacja czynników operacyjnych w regulaminach i doktrynach wybranych państw w kontekście walki z tak zwanym Państwem Islamskim PDF
Magdalena El Ghamari 193-209
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego PDF
Artur Staszczyk 211-222

Bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Energy Cultures in the European Union PDF (English)
Remigiusz Rosicki 225-237
Water Deficit as a Security Threat PDF (English)
Anna Sakson-Boulet 239-251
Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – problem starzenia się społeczeństw PDF
Wojciech Nowiak 253-269
Terrorism – the Dark Side of Demographic Dividend. A Case Study of Pakistan PDF (English)
Farhan Zahid, Adeem Khan 271-294
Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015–2016 PDF
Anna Potyrała 295-313
Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego PDF
Jędrzej Skrzypczak 315-326
The European Union’s Cultural Policy: The New Tasks? PDF (English)
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz 327-340
Security in the Area of Culture as Viewed by the European Union PDF (English)
Maria Gołda-Sobczak 341-353

Materiały

Saudi Arabia and Iran: the Battle for Hegemony That the Kingdom Cannot Win PDF (English)
James M. Dorsey 357-373
Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej PDF
Radosław Grodzki 375-392

Przegląd publikacji z zakresu bezpieczeństwa i studiów staregicznych

Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku PDF
Rafał Wiśniewski 395-410
SIPRI Yearbook 2015 PDF
Maciej Magiera 411-414
Brytyjskie analizy z obszaru stosunków międzynarodowych – przegląd 2015 roku PDF
Patryk Jędrowiak 415-422

Sprawozdania z wydarzeń naukowych

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 7498 na temat powołania międzynarodowego trybunału ds. katastrofy malezyjskiego samolotu, lot nr MH-17, Nowy Jork, 29 lipca 2015 r. (Aleksandra GOLUS) PDF
Agnieszka Golus 425-430

Recenzje

Deepak Lal, Ubóstwo a postęp. Ubóstwo na świecie – fakty i mity PDF
Filip Kaczmarek 433-438
Anna Sakson-Boulet, Głód jako współczesny problem globalny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 235. PDF
Valeriya Fadyeyeva 339-340

Noty Biograficzne

Noty o autorach PDF
  441-446


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo