Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej
PDF

Słowa kluczowe

Visegrad Group
V4
European Union
East-Central Europe
regional integration

Jak cytować

Grodzki, R. (2016). Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej. Przegląd Strategiczny, (9), 375–392. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.26

Abstrakt

Functioning of the Visegrad Group since its beginning was not an easy issue. V4 was established to integrate East-Central European countries into Euro-Atlantic structures in the atmosphere of cooperation. However, it was a partnership o f countries which in many cases guided by different interests. From the beginning, there was no sympathy inside the Group, but over time it changed. Since joining into the European Union in this cooperation experienced moments of common mobilizing such as: a struggle under the EU Cohesion Policy, the fight for the Union budgets, and the last one position against the welcome of refugees arriving to Europe. It should be noted that properly develop cooperation of Visegrad Group at the elementary level in areas such as: environmental protection, infrastructure, transport and energy projects and tourism. An important new motivation to this cooperation is founded in 2016 EU Battle Group of the Visegrad Group with almost 4 thousand soldiers.
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.26
PDF

Bibliografia

Andor L. (1996), Economic Transformation and Political Stability In East Central Europe, „Security Dialogue”, Vol. 27, No. 2.

Asylum Statistics, Eurostat Statistics Explained, 2.03.2016, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/mdex.php/Asylum_statistics#Asylum_applicants (14.03.2016).

Baldwin R. (1994), Fortress Europe. Poor Men at the Gate, „The Economist”, 16.04.1994.

Berantowicz G. (1991), Od Pentagonale do Heksagonale, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 12.

Bezpieczeństwo państw Grupy Wyszehradzkiej (1995), (red.) J. Przewłocki, Katowice.

Boros A., Jagodziński J., Krzemień E., Maziarski W. (1993), Trzech bez Czech, „Gazeta Wyborcza”, 11.01.1993.

Buczma L. (1991), Czechosłowacja wobec „trójkąta” Warszawa-Praga-Budapeszt, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 11.

Deszczyński P., Szczepaniak M. (1994), Grupa Wyszehradzka, „Prace Politologiczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, seria I, zeszyt 226, Poznań.

Dokumenty z zakresu polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych, http://www.zbiordokumentow.pl/1991/1/18.html (10.01.2007).

Europa Środkowa 1995. Perspektywy rozwoju (1995), (red.) G. Grzelak, B. Jałowiecki, A. Kukliński, L. Zienkowski, Warszawa.

Garztecki M. (1992), Szło o wszystko albo nic, „Rzeczpospolita”, 14.12.1992.

Grupa Wyszehradzka osamotniona w UE w sprawie kwot podziału uchodźców (2015), portal ONET, 20.09.2015, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/grupa-wyszehradzka-osamotniona-w-ue-w-sprawie-kwot-podzialu-uchodzcow/f2pbz4 (13.04.2016).

Gurfinkel M. (1993), Członkostwo - tak, ale kiedy, „Rzeczpospolita”, 23.06.1993.

Jagodziński A. (1991), Lech, Czech i Słowak, „Gazeta Wyborcza”, 8.09.1991.

Jest porozumienie w sprawie uchodźców (2015), 22.09.2015, http://www.parlamentarny.pl/wydarzenia/jest-porozumienie-w-sprawie-uchodzcow,659.html (13.04.2016).

Kamiński W. (1991), Szczyt w Wyszehradzie / Od tej pory razem..., „Gazeta Wyborcza”, 16.02.1991.

Kofman J., Roszkowski W. (1994), Gospodarka, w: Raport o stanie Europy Środkowo-Wschodniej.

Komentarz, „Rzeczpospolita”, 27.01.1990.

Komentarz, „Rzeczpospolita”, 14.01.1994.

Komentarz, „Rzeczpospolita”, 23.04.1995.

Komunikat prasowy. Środki podejmowane w odpowiedzi na kryzys uchodźczy - aktualna sytuacja, Bruksela, Komisja Europejska, 29.01.2016, file:///C:/Users/Instytut%20Zachodni%202/Dropbox/2016%20Grupa%20wyszehradzka/IP 15-6134_PL.pdf (13.04.2016).

Opór wobec przyjmowania uchodźców odzwierciedla mieszankę nacjonalizmu, rasizmu i uprzedzeń religijnych (2015), TVP INFO, 13.09.2015, http://www.tvp.info/21612680/opor-wobecprzyjmowania-uchodzcow-odzwierciedla-mieszanke-nacjonalizmu-rasizmu-i-uprzedzen-religijnych (13.04.2016).

Osiecki A. (2012), Polska tworzy budżetową koalicję w regionie, „Rzeczpospolita”, 24.03.2012.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej krytycznie o pomyśle KE na nową politykę azylową (2016), portal INTERIA, 4.05.2016, http://fakty.interia.pl/raporty/raport-imigranci-z-afryki/informacje/newspanstwa-grupy-wyszehradzkiej-krytycznie-o-pomysleke-nanowa,nId,2196131#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome (5.05.2016).

Parzymies S. (1993), Unia Europejska a Europa Środkowa. Perspektywy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.

Pawlicki J., Swieboda J. (2011), To była solidna, menedżerska prezydencja, „Gazeta Wyborcza”, 29.12.2011.

Perczyński M. (1991), Zagrożenia gospodarcze okresu transformacji systemowych w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, PISM, Warszawa.

Polska zmienia Pięciokąt w Sześciokąt (1991), „Gazeta Wyborcza”, 26.07.1991.

Potyrała A. (2016), Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu migracyjnego 2015-2016, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.

Potyrała A., Wojciechowski S. (2015), „Za” i „przeciw”. Unijny dwugłos w sprawie systemu relokacji, „Biuletyn IZ”, nr 197.

Po szczycie UE-Afryka. Europa otwiera drzwi dla legalnych imigrantów (2015), TVN24,12.11.2015, http://www.tvn24.pl (13.04.2016).

Resolution 2240 (2015) Adopted by the Security Council at its 7531st meeting on 9 October 2015, S/RES/2240 (2015), 9.10.2015.

Stańczyk J. (1997), Zmiany systemowe wpostsocjalistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, „Studia Europejskie”, nr 3.

Stasik E (2016), Szczyt w Brukseli. Jest porozumienie UE-Turcja, „Deutsche Welle”, 18.03.2016, http://www.dw.com/pl/szczyt-w-brukseli-jest-porozumienie-ue-turcja/a-19127536 (13.04.2016).

Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie - przeżytek czy przyszłość? (1995), (red.) J. Fiszer, C. Mojsiewicz, Poznań-Warszawa.

Sych S. (2016), V4 nie akceptuje pierwszeństwa Turcji przed Europą, 5.05.2016, http://uniaeuropejska.org/v4-akceptuje-pierwszenstwa-turcji-europa/ (5.05.2016).

Szczyt z inicjatywy Polski (2009), „Rzeczpospolita”, 7.05.2009, http://www.rp.pl. (27.12.2009).

Szef eurogrupy za obcięciem funduszy dla krajów niechętnych uchodźcom (2015), 27.10.2015, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/szef-eurogrupy-za-obcieciem-funduszy-dla-krajow-niechetnych-uchodzcom/lrvvnr (13.04.2016).

Tabor M. (1993), Współzależności międzynarodowe Polski w dziedzinie wojskowej, w: Polska w środowisku międzynarodowym. Problemy współzależności, (red.) E. Haliżak, M. Tabor, Warszawa.

Uroczystość w Independence. Polska członkiem NATO; Polska, Węgry i Czechy świętują przystąpienie do NATO (1999), Serwis PAP, 14.03.1999.

Waszczykowski: Imigrantów nie przyjmiemy, ale sprawy uchodźców musimy rozpatrzyć (2016), „Wprost”, 25.03.2016.

Wiejacz J. (1991), Pentagonale a Jugosławia, „Gazeta Wyborcza”, 12.07.1991.

Witz R. (1993), Pursuing Military Security In Eastern Europe, w: After the Cold War: International Institutions andStrategies in Europe 1989-1991, (eds.) R. Keohane, J. S. Nye, S. Hofffman, Harvard.

Wróbel M. (2998), Grupa Wyszehradzka, 8.06.2008, http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/grupawyszehradzka (13.04.2016).

Wstępne priorytety polskiej Prezydencji zaakceptowane, http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5071/ (13.04.2016).

Wyszehradzka Grupa Bojowa rozpoczyna swój dyżur (2016), 1.01.2016, (http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1564761,Wyszehradzka-Grupa-Bojowa-rozpoczyna-swoj-dyzur (13.04.2016).

Zięba R. (1992), „Nowy regionalizm" w Europie a Polska, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1-2.