Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015–2016
PDF

Słowa kluczowe

migration crisis
immigrants
refugees
security threats
security challenges

Jak cytować

Potyrała, A. (2016). Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015–2016. Przegląd Strategiczny, (9), 295–313. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.21

Abstrakt

In the article, an attempt to characterize migration movements observed in the beginning of the second decade of the XXI century is made. The aim is to present challenges and threats for security o f the EU region and member states, caused by massive migration flows. A debate within the European Union on possible solutions of the problem is analyzed. Differences in the approach to the migration crisis are taken into account, motivated on one hand by the desire to guarantee protection to refugees and persons in a refugee-like situation, on the other - to preserve security of EU citizens, member states and the organization.
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.21
PDF

Bibliografia

Asylum applicants andfirst instance decisions on asylum applications: 2012 (2013), „Eurostat. Data in focus”, nr 5/2013.

Asylum applicants andfirst instance decisions on asylum applications: 2013 (2014), „Eurostat. Data in focus”, nr 3/2014.

Asylum applicants andfirst instance decisions on asylum applications: 2014 (2015), „Eurostat. Population and social conditions - Data in focus”, Brussels.

Bielecki J. (2015), Merkel dzieli się uchodźcami, „Rzeczpospolita”, nr 202, 31.08.2015.

Byrne A. (2015), Orban basks in EU’s migrant struggle, „Financial Times”, 16.12.2015, http://www.ft.com/cms/s (20.01.2016).

Cameron R. (2015), Migrant crisis: Why Central Europe resists refugee quota, BBC News, 22.09.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe (3.10.2015).

Carrel P., Muller R. (2015), Czech PM says Germany encouraged illegal immigration, his Twitter account hacked, BBC News, 23.12.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe (15.01.2016).

Czech PM: Europe cannot escape migration crisis (2015), „Prague Daily Monitor”, 25.08.2015, http://praguemonitor.com/2015/08/25 (6.10.2015).

Czech PM says EU needs ‘real solution ’to migrant crisis (2015), „Reuters”, 17.09.2015, http://reuters.com/article/2015/09/17 (6.10.2015).

Collyer M. (2006), Migrants, Migration and Security Paradigm: Constraints and Opportunities, „Mediterranean Politics”, Vol. 11, Issue 2.

EU calls emergency immigration summit (2015), „The Telegraph”, 31.08.2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe (3.10.2015).

EU Member States granted protection to... (2012), Eurostat Press release STAT/12/96,19.06.2012.

EU member states granted protection to more than 330 000 asylum seekers in 2015 (2016), Eurostat Press release 75/2016, 20.04.2016.

Europe migrant crisis: Austria, Slovakia introduce border checks after German move to control flow (2015), ABC News, 14.09.2015, http://www.abc.net.au/news/2015-09-14 (4.10.2015).

Europeans ’Attitudes towards Security. Report (2015), Special Eurobarometer 432, April 2015.

EU-Turkey joint action plan (2015), European Commission - Fact Sheet, Brussels, 15.10.2015.

Expose premier Beaty Szydło 18.11.2015 - stenogram (2015), http://www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html (15.01.2016).

Gawina M. (2015), Premier: Przyjmiemy tylu uchodźców, na ilu nas stać, „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, nr 216, 16.09.2015.

Gutteridge N. (2016), The Great Wall of Europe: Hungary splits continent in two with huge fence to stop migrants, „Express”, 29.02.2016, http://www.express.co.uk/news/world/648269/Hungary-plan-fence-border-Romania-migrants-refugeescrisisViktor-Orban-Schengen (4.05.2016).

Haraszti M. (2015), Behind Viktor Orban’s War on Refugees in Hungary, „The World Post”, 9.08.2015, http://www.huffingtonpost.com/miklosz-haraszti/viktor (4.10.2015).

Higgins A. (2015), Hungary’s Migrant Stance, Once Denounced, Gains Some Acceptance, „The New York Times”, 20.12.2015.

Hungary PM Orban: Europe borders threatened by migrants (2015), BBC News, 21.09.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe (3.10.2015).

Hungary to hold EU migrant quota referendum by October (2016), Reuters, 3.05.2016, http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-referendum (19.05.2016).

International Migration Report 2015 (2016), UN Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/SER.A/375, New York.

Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole.

Kelemen R. D. (2015), Europe’s Hungary Problem, „Foreign Affairs”, 20.09.2015.

Kersten K. (1996), Przymusowe przesiedlenia ludności - próba typologii, w: Utracona Ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, (red.) H. Orłowski, A. Sakson, Poznań.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, Genewa 1951 (1991), Dz. U. Nr 119, poz 517.

Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 18.

Kraszewski P. (2003), Typologia migracji, w: Migracja - Europa - Polska, (red.) W. J. Burszta, J. Serwański, Poznań.

Lee E. S. (1966), Theory o f Migration, „Demography”, Vol. 3, No. 1.

Mariusz Blaszczak: Więcej policji na lotniskach (2016), „Rzeczpospolita”, 22.03.2016, http://www.rp.pl/Zamachy-w-Brukseli/160329811-Mariusz-Blaszczak-Wiecej-policji-na-lotniskach.html (23.03.2016).

Martin S. F. (2001), Global migration trends and asylum, „UNHCR Working Paper”, No. 41, Geneva.

Migrant crisis: EU ministers approve disputed quota plan (2015), BBC News, 22.09.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe (3.10.2015).

Migrant crisis: France Valls warns on refugee numbers (2015), BBC News, 25.11.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe (18.01.2016).

Migrant crisis: Hungary challenges EU quota plan in court (2015), BBC News, 3.12.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe (15.01.2016).

Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics (2015), BBC World, 22.12.2015, http://www.bbc.com/news/world-europe (15.01.2016).

Nolan D. (2016), Migration crisis: Hungarian government says EU cities have 900 no-go zones, „The Guardian”, 31.03.2016.

Nolan D. (2015), Refugee crisis: EU divided as Hungary attacks migrant quota as ‘unrealisable and nonsense', „The Telegraph”, 23.09.2015.

Petersen W. (1958), A General Typology of Migration, „American Sociological Review”, Vol. 23, No. 3, cyfrowe archiwum JSTOR, http://www.jstor.org (18.02.2015).

Politycy o uchodźcach (2015), „Wprost”, 18.11.2015, http://www.wprost.pl/ar/525455 (18.01.2016).

Pomorski M. (2015), Dżihadyści mogą być wfali uchodźców, „Głos Koszaliński. Dziennik Pomorza”, nr 216, 16.09.2015.

Potyrała A. (2016), Kryzys migracyjny a przyszłość unijnego systemu azylowego, w: Uchodźcy w Europie - uwarunkowania, istota, następstwa, (red.) K. Wojtaszczyk, A. Szymańska, Warszawa.

Potyrała A. (2015), Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności, Warszawa.

Premier Szydło: Nie widzę możliwości, aby w tej chwili do Polski przyjechali imigranci (2016a), „Wprost”, 23.03.2016, http://www.wprost.pl/ar/534434/Premier-Szydlo-Nie-widze-mozliwosci-aby-w-tej-chwili-do-Polski-przyjechali-imigranci/ (23.03.2016).

Premier Szydło po zamachach w Brukseli: Polska jest bezpieczna. Wszystkie służby są w pogotowiu (2016b), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 22.03.2016, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-szydlo-po-zamachach-w-brukseli-polska-jest-bezpieczna-wszystkie.html (23.03.2016).

Public opinion in the European Union, First results (2015), Standard Eurobarometer 84, December 2015, Brussels.

Rotfeld A. D. (2008), Dokąd zmierza świat? Determinanty zmian w systemie międzynarodowym, w: Dokąd zmierza świat?, (red.) A. D. Rotfeld, Warszawa.

Rząd o uchodźcach podczas nadzwyczajnej debaty w Sejmie (2015), http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo (3.10.2015).

Sakson A. (2008), Migracje - fenomen XX i XXI wieku, „Przegląd Zachodni”, nr 2.

Sakson A. (1996), Socjologiczne problemy wysiedleń, w: Utracona Ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie, (red.) H. Orłowski, A. Sakson, Poznań.

Stouffer S. A. (1940), Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance, „American Sociological Review”, Vol. 5, No. 6, cyfrowe archiwum JSTOR, http://www.jstor.org (26.01.2013).

Szydło o uchodźcach: Priorytetem bezpieczeństwo (2015), „Rzeczpospolita”, 16.11.2015.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Lizbona 2007. Wersja skonsolidowana, Dz. U. UE C 326, 26.10.2012.

Weiner M. (1992/93), Security, Stability, and International Migration, „International Security”, Vol. 17, No. 3.

Widgren J. (1989), Europe and International Migration in the Future. The Necessity for Merging Migration, Refugee and Development Policies, w: Refugees and International Relations, (eds.) G. Loescher, L. Monahan, Oxford.

Wystąpienie premier Ewy Kopacz (2015), http://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo, 20.09.2015 (3.10.2015).