Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku

Main Article Content

Rafał Wiśniewski

Abstrakt

The article constitutes a review o f selected articles published in 2015 by leading Polish scientific journals dealing with international security („Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe” [„National Security”], „Rocznik Strategiczny” [„Strategic Yearbook”] and „Stosunki Międzynarodowe” [„International Relations”]). It aims to highlight main directions o f research conducted in the previous year by the Polish strategic studies community. The author presents the most important and interesting arguments in main debates undertaken on the pages o f reviewed publications adding his own analytical commentary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, R. (2016). Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku. Przegląd Strategiczny, (9), 395-410. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.27
Dział
Przegląd publikacji z zakresu bezpieczeństwa i studiów staregicznych

Bibliografia

 1. Charap S. (2015), The Ghost of Hybrid War, „Survival”, Vol. 57, No. 6.
 2. Crocker Ch. A. (2015), The Strategic Dilemma o f a World Adrift, „Survival”, Vol. 57, No. 1.
 3. Doran Ch. F. (2015), Imperatives of European Security at Russia’s Critical point on its Power Cycle, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 51, nr 2.
 4. Dybczyński A. (2015), Przyszłość NATO, „Rocznik Strategiczny 2014/15”.
 5. Fryc M. (2014), „Doktryna Komorowskiego”-próba scharakteryzowania. Idea, zakres, priorytety, realizacja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 2.
 6. Fryc M. (2015), Polska strategia obronności wobec zagrożenia militarnego z elementami „wojny hybrydowej”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 33.
 7. Gibbons-Neff T. (2015), The last time a Russian je t was shot down by a NATO je t was in 1952, „The Washington Post”, 24.11.2015.
 8. Heisbourg F. (2015), The Strategic Implications o f the Syrian Refugee Crisis, „Survival”, Vol. 57, No. 6.
 9. Holslag J. (2013), The Eurasian Sea, „Survival”, Vol. 55, No. 4.
 10. Kupiecki R. (2015), Obrona kolektywna NATO. Stała misja i zmienny kontekst strategiczny, „Rocznik Strategiczny 2014/15”.
 11. Madej A. (2015) Sankcje i kontrsankcje. Przyczyny obecnego kryzysu ekonomicznego w Rosji, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 34.
 12. Madej M. (2015) Spóźniony (i krótkotrwały) entuzjazm. Polska wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w latach 2008-2014, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 51, nr 2.
 13. Śliwa Z. (2015), Militaryzacja Arktyki - Federacja Rosyjska zaznacza obecność wojskową w regionie, „Bellona”, nr 2.
 14. Zajączkowski J. (2015), Strategie morskie Indii, Chin i USA w regionie Oceanu Indyjskiego: analiza w kategoriach realizmu ofensywnego, „Stosunki Międzynarodowe”, t. 51, nr 2.