Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego
PDF

Słowa kluczowe

European Parliament
European Union
terrorism
proliferation
weapons of mass destruction

Jak cytować

Staszczyk, A. (2016). Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego. Przegląd Strategiczny, (9), 211–222. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.16

Abstrakt

The paper presents the stance of the European Parliament (EP) on the gravest threats to the security of the EU, in particular, the proliferation of weapons of mass destruction and the issue of international terrorism. Prevention of these threats lies predominantly within the competence of EU member states and its intergovernmental bodies. Such situation is implied by the fact that these issues fall within the scope of EU’s Common Foreign and Security Policy (CFSP) within which intergovernmental collaboration mechanisms play a dominant role. This means that the EP’s role in the shaping of EU’s policy on the prevention of weapons of mass destruction proliferation and international terrorism is limited and basically confined to the expression of non-binding opinions in its resolutions. However, relevant resolutions passed by the EP, though not binding in legal terms, have political significance and allow the EP, in contrast to other EU’s institutions, to articulate its position in an unequivocal and clear way. This is possible since the EP is the only supranational EU institution that has democratic legitimacy and can claim the right to exercise parliamentary control over the EU’s policy with respect to the prevention of the gravest threats to European security. This is particularly vivid as it comes to the fight against terrorism which is also the subject of interest for the common space of freedom, security and justice which employs intragovernmental collaboration mechanisms.
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.16
PDF

Bibliografia

Chodubski A. (2012), Teorie i metody badań europeistycznych, w: Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, (red.) J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Szczecin-Warszawa.

Fiedler R. (2011), Pesymiści i optymiści. Dwa podejścia wobec problemu proliferacji broni jądrowej po zimnej wojnie, „Przegląd Strategiczny”, nr 2.

Grosse T. G. (2010), Systemowe uwarunkowania słabości polityki zagranicznej UE, „Studia Europejskie”, nr 1.

Klimowicz D. (2014), Irański kryzys nuklearny jako test dla unijnej polityki zagranicznej, „Studia Europejskie”, nr 2.

Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 r - tłumaczenie, http://www.bbn.gov.pl/download/1/.../KoncepcjastrategicznaNATO.pdf (10.03.2013).

Nowe kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz zwalczania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i systemów jej przenoszenia (2008), http://register.consilium.europa.eu/doc/srv/=PL&f=ST%2017172%202008%20INIT (10.09.2015).

Ogonowska A. (2006), Dokumenty i publikacje instytucji i organów Unii Europejskiej, „Zeszyty OIDE”, nr 6.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (2006a), Dz. U. UE C 33 E, poz. 580.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 17 listopada 2005 r w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia: rola Parlamentu Europejskiego (2006b), Dz. U. UE C 280 E, poz. 453.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 10 marca 2010 r w sprawie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (2010), Dz. U. UE C 349 E, poz. 77.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2 lutego 2012 r w sprawie Iranu i jego programu jądrowego (2013a), Dz. U. UE C 239 E, poz. 43.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 grudnia 2011 r. w sprawie unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi: najważniejsze osiągnięcia i nadchodzące wyzwania (2013b), Dz. U. UE C 168 E, poz. 45.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 10października 2013 r w sprawie rzekomego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów w krajach europejskich przez CIA (2013c), 2013/2702(RSP), http://www.europarl.europa.eu/side/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0418+0+D0C+XML+V0//PL (20.03.2016).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 25 listopada 2015 r w sprawie zapobiegania radykalizacji oraz rekrutacji obywateli europejskich przez organizacje terrorystyczne (2015a), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0410+0+D0C+XML+V0//PL (21.03.2016).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 31 stycznia 2008 r w sprawie Iranu (2008), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0031+0+D0C+XML+V0//PL (21.03.2016).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 11 lutego 2015 r w sprawie środków zwalczania terroryzmu (2015b), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0032+0+D0C+XML+V0//PL (21.03.2016).

Staszczyk A. (2015), Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 9 [D0I: 10.14746/rie.2015.9.15].

Szlachter D. (2009), Unia Europejska wobec terroryzmu - aktywność międzynarodowa, http://www.psz.pl/120-unia-europejska/damian-szlachter-unia-europejska-wobec-terroryzmuaktywnosc-miedzynarodowa (21.03.2016).

Wejkszner A. (2014), Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie, „Przegląd Strategiczny”, nr 7 [D0I:10.14746/ps.2014.1.17].

Wojciechowski S. (2011a), Hybrydowy model globalnego terroryzmu, „Przegląd Strategiczny”, nr 2.

Wojciechowski S. (2011b), „Sieć” przyczyn współczesnego terroryzmu - analiza czynników, mechanizmów i modeli, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.

Zajączkowski K. (2009), Unia Europejska jako aktor globalny - aspekty polityczno-obronne, „Studia Europejskie”, nr 1.