Energy Cultures in the European Union
PDF (English)

Słowa kluczowe

energy cultures
indexes of energy cultures
energy policy
European Union

Jak cytować

Rosicki, R. (2016). Energy Cultures in the European Union. Przegląd Strategiczny, (9), 225–237. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.17

Abstrakt

The main objective of the text is to present an analysis that points to the existence of special “energy cultures” in the European Union. The comparative analysis encompassing the results of previous research into “energy cultures” employs statistical methods, i.e. a cluster analysis (Ward’s clustering method and k-means clustering method). The main sections of the text address: (1) the concept and examples of “energy cultures”, (2) a methodology of analysis, (3) aselection of indexes characterising “energy cultures”, (4) an attempt at grouping the European Union member states with the aid of clustering, (5) conclusions. With a view to making the research problem more specific, the present text features the following questions: (1) Is the claim that the European Union manifests special ‘energy cultures’ legitimate?, (2) Did the decade of 2001-2011 witness changes in the field of the European Union ‘energy cultures’, as earlier recognised by the literature?
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.17
PDF (English)

Bibliografia

Aldenderfer M. S., Blashfield R. K. (1984), Cluster Analysis, Newbury Park-London-New Delhi.

Analiza skupień (2015), http://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html7http%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstcluan.html (01.07.2015).

Burszta W. J. (1998), Antropologia kultury, Poznań.

Campbell J. L. (2002), Ideas, Politics, and Public Policy, “Annual Review of Sociology”, Vol. 28.

Energy glossary, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Energy_glossary (01.07.2015).

Eurostat statistics explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/mdex.php/Mam_Page (01.07.2015).

Everitt B. S., Landau S., Leese M., Stahl D. (2011), Cluster Analysis, London.

Finon D., Midttun A. (ed.) (2004), Reshaping European Gas and Electricity Industries Regulation, Markets and Business Strategies, London, New York.

Greenhouse gas emission statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics (02.07.2015).

Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, “Problemy Ekorozwoju”, No. 2, Vol. 5.

Kaufman L., Rousseeuw P. J. (2005), Finding Groups in Data An Introduction to Cluster Analysis, New Jersey.

Kłosowska A. (1969), Z historii i socjologii kultury, Warszawa.

Kłosowska A. (1972), Społeczne ramy kultury, Warszawa.

Łucki Z., Misiak W. (2012), Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Warszawa.

Midttun A. (2001), Perspectives on Commercial Positioning in the Deregulated European Electricity Markets, in: European Energy Industry Business Strategies, (ed.) A. Midttun, London-New York.

Midttun A. (ed.) (2001), European Energy Industry Business Strategies, London-New York.

MirkinB. (2005), Clustering fo r Data Mining A Data Recovery Approach, Boca Raton-London-New York-Singapore.

Pach-Gurgul A. (2012), Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Warszawa.

Papuziński A. (2006), Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej, “Problemy Ekorozwoju”, No. 1, Vol. 1.

Roszko-Wójtowicz E. (2014), Analiza skupień w ocenie warunków pracy w krajach Unii Europejskiej, “Wiadomości Statystyczne”, No. 11.

Snow Ch. P. (2001), The Two Cultures, London.

Sokołowski A. (2002), Metody stosowane w data mining, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Metody_stosowane_w_data_mining.pdf (30.07.2015).

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, Kraków.

Strinati D. (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań.

Tapio P., Banister D., Luukkanen J., Vehmas J., Willamo R. (2007), Energy and transport in comparison: Immaterialisation, dematerialisation and decarbonisation in the EU15 between 1970 and 2000, “Energy Policy”, Vol. 35, Issue 1.

Tuszyńska L. (2007), Świadomość środowiskowa społeczeństwa polskiego, “Problemy ekologii”, No. 5.