Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła
PDF

Słowa kluczowe

„Islamic State”
ISIS
terrorism
Al-Qaida
the triad of the „Islamic State” phenomenon

Jak cytować

Wojciechowski, S. (2016). Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła. Przegląd Strategiczny, (9), 143–155. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.11

Abstrakt

The aim of the text is to present and systematize the most important reasons for the „Islamic State” dramatic rise to power and significance. The reasons are the sum total of a number of diverse and mutually linked factors. These fall into the three categories: A. effective use of hard power connected to military activities and terrorist attacks; B. appropriate use of soft power concerning financial, logistics or propaganda sphere; C. different events of processes of local or international character. These three groups of factors and their interactions result in the so-called triad of the „Islamic State” phenomenon.
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.11
PDF

Bibliografia

błędów, które doprowadziły do powstania i sukcesów Państwa Islamskiego (2015), dziennik.pl, 14.11.2015, http://www.wiadomosci.dziennik.pl (6.06.2016).

Barfi B. (2016), The Military Doctrine of the Islamic State and Limits ofBaathist Influence, Combating Terrorism Center at West Point, http://www.ctc.usma.edu (22.06.2016).

Brisard J., MartinezD. (2016), Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding, Thomson Reuters Accelus, http://www.risk.thomsonreuters.com (26.01.2016).

Byman D. (2016), Comparing Al Qaeda and IS: Different goals, different targets, http://www.brookings.edu (10.01.2016).

Comby J. (2016), Zagrożenie ze strony IS większe niż stwarzane przez Al-Kaidę, http://wiadomosci.wp.pl (13.03.2016).

Dawn M. (2014), ISIS: And Its Hostages ISIL/Islamic State/Daesh, Createspace.

Dodwell B., Milton D., Rassler D. (2016), The Caliphate’s Global Workforce: An Inside Look at the Islamic State's Foreign Fighter Paper Trial, Combating Terrorism Center at West Point, http://www.ctc.usma.edu (20.06.2016).

Hall B. (2015), Inside ISIS. The Brutal Rise of a Terrorist Army, New York.

Hanne O., Flichy de La Neuville T. (2015), Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Warszawa.

Gaier M. (2016), From Local Actor to Global Threat, The So-Called Islamic State (IS) in Iraq and Syria, Konrad-Adenauer Stiftung International Reports - The Globalisation of Terrorism, No 1.

Gambetta D., Hertog S. (2016), Engineers of Jihad: The Curious Connection between Violent Extremism and Education, Princeton.

Global Terrorism Index 2015, Measuring and Understanding the Impact of Terrorism, Institute for Economics & Peace, http://www.economicsandpeace.org (18.01.2016).

Izak K. (2016), Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa.

Laurent S. (2014), Kalifat terroru. Kulisy działania Państwa Islamskiego, Warszawa.

Lukasiewicz P. (2016), Czarny sztandar nad Strefą Gazy?, „Bezpieczeństwo i Obronność”, nr 2.

McCants W. (2015), The IS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State, New York.

Mironova V. (2016), Understanding the Changing Tactics of so-called Islamic State, „NATO Review

Magazine”, 15.04.2016, http://www.nato.int (17.06.2016).

Niemiecki wywiad ostrzega przed zamachami. „Zagrożenie islamskim terroryzmem większe niż w 2001 roku”, http://www.newsjs.com (17.03.2016).

ONZ: Już 34 ugrupowania ekstremistyczne przysięgły wierność Państwu Islamskiemu, http://www.wiadomosci.wp.pl (17.03.2016).

Operacja podbój (2016), „Forum”, 15-28.04.2016.

Park B. (2014), Five Reasons why Islamic State will be Hard to Destroy, „The Telegraph”, 15.08.2014.

Relations between the European Union 2011 - determinants, areas of co-operation and prospects (2015), (eds.) A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Berlin.

Rocznik Strategiczny 2014/2015. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (2015), Warszawa.

Rudischhauser W. (2015), CouldISILgo nuclear?, ,NATO Review Magazine”, 26.05.2015, http://www.nato.int (15.06.2016).

Shaker T. (2010), Qaeda Leaders in Iraq Neutralized, US Says, „The New York Times”, 4.06.2010.

Słownik języka polskiego (1978), (red.) M. Szymczak, Warszawa.

Todenhofer J. (2016), ISIS od środka. 10 dni w „Państwie Islamskim”, Kraków.

Watson B. (2014), Hagel Declares ISIL Clear and ‘Imminent Threat’ to US, http://www.defenseone.com (10.07.2014).

Weiss M., Hassan H. (2015), ISIS. Wewnątrz armii terroru, Warszawa.

Wejkszner A. (2010), Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań.

Wejkszner A. (2016), Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa.

Wojciechowski S. (2013), The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism, Berlin.

Wojciechowski S. (2016), Terroryzm - stary problem i nowe wyzwania, „Bezpieczeństwo i Obronność”, nr 2.

Wojciechowski S., Siadkowski A. (2014), Understanding Contemporary Terrorism and Counterterrorism, Dąbrowa Górnicza.