The European Union’s Cultural Policy: The New Tasks?
PDF (English)

Słowa kluczowe

culture
cultural policy
national identity
cultural diversity

Jak cytować

Chałubińska-Jentkiewicz, K. (2016). The European Union’s Cultural Policy: The New Tasks?. Przegląd Strategiczny, (9), 327–340. https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.23

Abstrakt

The debate on European cultural policy has only just begun. What is intended to be the object is unknown. Topics taken during the European Culture Congress have the general nature and are only an introduction to critical reflection on what today is the European culture. Even if the answer seems obvious that these cultures o f the Member States, we still do not know whether it will be called. “High culture”, remaining in the elite circle of interest, or so. “Pop culture”? Perhaps the answer is indirect, and refers to the culture that we do not know from the media, the internet, billboards and banner ads, but rather that which we know through membership in a particular social group, religious community, and most of all family.
https://doi.org/10.14746/ps.2016.1.23
PDF (English)

Bibliografia

Baumann Z. (2011), Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa.

Chałubińska-Jentkiewicz K. (2011), Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Warszawa.

Chałubińska-Jentkiewicz K. (2013), Rzecz o znaczeniu polskiej prezydencji dla bezpieczeństwa kulturowego w Unii Europejskiej. Aspekty prawne, “Zeszyty Naukowe AON”, No. 1 (90).

Commission Report to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the European Agenda for Culture (2010), C0M/2010/0390 final, Brussels, 19.07.2010.

Cultural Programme o f the Polish Presidency (2011), http://www.mkidn.gov.pl/pages/pl2011/en/gora/achievements/cultural-programme-of-the-polish-presidency.php?lang=EN (23.04.2016).

Dragicevic-Sesic M., Stojkovic B. (2010), Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa.

Europejski Kongres Kultury: Debaty (2011), http://archiwum.nina.gov.pl/en/katalog?Filter.CategoryCodenames%5B0%5D=europejski-kongres-kultury-debaty&Filter.Sort=PublishDate&Filter.Desc=True (6.12.2015).

Hutter M. (2011), Kultura w gospodarce ery kreatywności i doznań, in: Ekonomika Kultury. Od teorii do praktyki, (ed.) B. Jung, Warszawa.

Informacje dodatkowe po Kongresie (2011), http://www.culturecongress.eu/static/congress_summary (6.12.2015).

Kern P. (2011), Polityka kulturalna: Nowe trendy w Europie, in: Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, (ed.) B. Jung, Warszawa.

Kitler W., Skrabacz A. (2010), Bezpieczeństwo ludności cywilnej, Warszawa.

Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji (2011), http://www.nina.gov.pl/projekty/krajowyprogram-kulturalny-polskiej-prezydencji-2011/ (6.12.2015).

Krzemień-Ojak S. (1991), Przyszłość tradycji. Próba prognostycznego ujęcia roli dziedzictwa kulturowego, “Ochrona Zabytków”, No. 1.

Said E. (2005), Orientalizm, Poznań.

Stolcke V. (1995), Talking culture: new boundaries, new rhetorics of exclusion, “Current Anthropology”, Vol. 36 (1).

The Charter of Fundamental Rights o f the European Union (2010), O.J. UE C 83, 30.03.2010.

The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a modern, more European copyright framework (2015), COM(2015)626 final, 9.12.2015.

The Commission Report on multicultural dialogue, for the European Parliament and Council, andfor the European Social and Economy Committee of Regions (2010), COM(2010)390 final, 19.07.2010.

The Constitution o f the Republic o f Poland (1997), O.J. 1997, No. 78, Item 483.

The decision o f the European Parliament and the Council 1983/2006/EC European Year of Multicultural Dialogue (2006), O.J. L 412, 30.12.2006.

The European Agenda for Culture & Work Plan for Culture 2011-2014 (2010), O.J. UE C 325/1, 2.12.2010.

The resolution of the Council of 16 November 2007 on a European Agenda for Culture (2007), O.J. C 287, 29.11.2007.

The Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - Protocols - Annexes - Declarations annexed to the Final Act of the Intergovernmental Conference which adopted the Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007 (2012), O.J. UE C 326, 26.10.2012.

Waever O. (1995), Identity, integration, and security: solving the sovereignty puzzle in EU studies, “Journal of International Affairs”, No. 48.

Zeidler K. (2004), Pojęcie "dziedzictwa narodowego” w Konstytucji RP i jego prawna ochrona, “Gdańskie Studia Prawnicze”, No. 12.