Rola wojsk specjalnych w systemie obronnym RP

Main Article Content

Rafał Wiśniewski

Abstrakt

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wojska specjalne stały się ważnym elementem systemów obronnych wielu państw, wnosząc istotny wkład w prowadzone operacje wojskowe, oraz ogólny potencjał realizacji stawianych przed nimi zadań. Wynika to z unikalnych zdolności tego rodzaju wojsk, czyniących je szczególnie użytecznymi we współczesnym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Czynniki te zadecydowały również o daleko idącej ewolucji i dynamicznym rozwoju polskich Wojsk Specjalnych. Celem artykułu jest analiza użyteczności jednostek specjalnych dla realizacji zasadniczych misji Sil Zbrojnych RP (zapisanych w Strategii Obronności RP) oraz prezentacja perspektyw ich dalszego rozwoju (przez pryzmat szans, wyzwań, ryzyk i zagrożeń).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, R. (2014). Rola wojsk specjalnych w systemie obronnym RP. Przegląd Strategiczny, (7), 59-80. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.6
Dział
Bezpieczeństwo Polski

Bibliografia

 1. About USSOCOM, United States Special Operations Command, http://www.socom.mil/Pages/AboutUSSOCOM.aspx (16.01.2013).
 2. Alexander J. B. (2010), Convergence: Special Operations Forces and Civilian Law Enforcement, “JSOU Report” 10–6, The JSOU PressMacDill AirForce Base, Florida.
 3. Chloupek I. (2010a), ATLAS pomoc i współpraca, „Special Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 7–8.
 4. Chloupek I. (2010b), Formoza, „Spec Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 7–8.
 5. Chloupek I. (2012a) , GROM a Euro 2012, „Special Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 3.
 6. Chloupek I. (2012b), URNA za granicą, „Special Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 4.
 7. Chloupek I. (2012c), 30 lat FSK, „Special Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 6.
 8. Cielma M. (2012), Wojska Specjalne A.D. 2012, „Nowa Technika Wojskowa”, nr 2.
 9. Ćwieluch J. (2013), Terror bezsensu, „Polityka”, nr 4.
 10. Dowództwo Wojsk Specjalnych a, http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/58-strona_glowna.html?ln=pl (23.01.2013).
 11. Dowództwo Wojsk Specjalnych b, http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/18-dws.html?ln=pl (23.01.2013).
 12. E Squadron, Elite UK Forces, http://www.eliteukforces.info/e-squadron/ (31.03.2013).
 13. Epstein R., Welch D. (2012), Secret SAS teams hunt for terrorists, „The Sydney Morning Herald”, 13.03.2012, http://www.smh.com.au/national/secret-sas-teams-hunt-for-terrorists-20120312-1uwhy.html (31.01.2013).
 14. Gawęda M. (2012), Brytyjski wywiad i siły specjalne w Libii, „Armia Ilustrowany Magazyn Wojskowy”, nr 1.
 15. Joint Special Operations University SOF-Power Workshop A Way Forward for Special Operations Theory and Strategic Art, Report of Proceedings (2011), przygotowanie J. Celeski, https://jsou.socom.mil/Documents/SOF-Power%20Workshop%20Final.pdf (26.01.2013).
 16. JW GROM, http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/19-jw_grom.html?ln=pl (31.01.2013).
 17. JW Formoza, http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/21-jw_formoza.html?ln=pl (31.01.2013).
 18. JW Komandosów, http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/20-jw__komandosow.html?ln=pl (31.01.2013).
 19. JW Nil, http://www.wojskaspecjalne.mil.pl/78-jw_nil.html?ln=pl (31.01.2013).
 20. Kudliński J. (2010), Austriaccy łowcy, „Militarny Magazyn Specjalny Komandos”, nr 6.
 21. Krugler A. (2009), Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów, „Spec Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr. 11-12,
 22. Krugler A. (2012), Pierwsze urodziny JW Agat, „Spec Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 4.
 23. Kwasek T. (2012), Wojska Specjalne po 5 latach, „Nowa Technika Wojskowa”, nr 7.
 24. Marcinko R. Weisman J. (2012), Komandos, Kraków.
 25. Miller G., Tate J. (2012), CIA’s Global Response Staff emerging from shadows after incidents in Libya and Pakistan, „The Washington Post”, http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cias-global-response-staff-emerging-from-shadows-after-incidents-in-libya-and-pakistan/2012/12/26/27db2d1c-4b7f-11e2-b709-667035ff9029_story_2.html (31.01.2013).
 26. Odpowiednie Struktury (2012), „Special Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 1.
 27. Palowski J. (2012), Projekt budżetu MON na 2013 rok, „Nowa Technika Wojskowa”, nr 10.
 28. Polko R. (2008a), Alternatywne podejście do problematyki organizacji dowodzenia wojsk specjalnych SZ RP, w: Wizja Sił Zbrojnych RP, Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, t.2, http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/335/1000/Wizja_Sil_Zbrojnych_RP.html (31.01.2013).
 29. Polko R. (2008b), GROM w działaniach przeciwterrorystycznych, Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, t. 6, Warszawa.
 30. Reforma (2012), „Special Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 6.
 31. Rybak J. (2009), GROM.PL 2 Tajne Operacje polskich sił specjalnych, Warszawa.
 32. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w MSW (2012), „Special Ops Magazyn Ludzi Akcji”, nr 2.
 33. Spulak jr. R. G. (2007), A Theory of Special Operations The Origin, Qualities, and Use of SOF, JSOU Report 07-7, Hurlburt Field.
 34. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej (2009), http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/475/2826/Strategia_Obronnosci_Rzeczypospolitej_Polskiej.html (12.01.2013).
 35. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022 (2013), http://www.mon.gov.pl/pliki/File/strategia_obronnosci/SRSBN_RP_przyjeta090413.pdf (28.05.2013).
 36. The North Atlantic Treaty Organization Special Operations Forces Study (2008), North Atlantic Treaty Organization Special Operations Coordination Centre, http://www.nshq.nato.int/NSHQ/GetFile/?File_ID=29 (12.01.2013).
 37. Urban M (2012), Inside story of the UK's secret mission to beat Gaddafi, „BBC News Magazine”, 19.01.2012, http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16573516 (31.01.2013).
 38. Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030 (2008), http://www.wp.mil.pl/pliki/File/Wizja_SZRP_2030.pdf (26.01.2013).
 39. West B. (2006), No True Glory: A Frontline Account of the Battle for Fallujah, New York.