Kontakt
Redakcja „Poznańskich Spotkań Językoznawczych”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filologii Polskiej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
e-mail: psj@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Małgorzata Rybka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Wsparcie techniczne

Pressto