Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UAM Małgorzata Rybka, UAM, Polska

Sekretarz redakcji

dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Członkowie zespołu redakcyjnego

dr hab. Katarzyna Czarnecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr Gabriela Dziamska-Lenart, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Jolanta Migdał, UAM, Polska

dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Zakład Lingwistyki Antropologicznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Rada redakcyjna

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistyky, kierownik Sekcji Filologii Polskiej w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Czechia

doc. PhDr. Karel Komárek, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemisyky, Czechia

prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska, UAM, Polska

prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa, UMCS, Polska

prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski, UwB, Polska

prof. PhDr. Marta Pančiková, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra slavistyky, Słowacja

prof. dr hab. Mirosław Skarżyński, UJ, Polska