Pisarz w archiwum. Prace nad poznańskim Archiwum Włodzimierza Odojewskiego
pdf

Słowa kluczowe

Włodzimierz Odojewski
archive
biography
genetic criticism
Polish post-war emigration

Jak cytować

Przybyszewska, A. ., & Nowakowska, D. (2019). Pisarz w archiwum. Prace nad poznańskim Archiwum Włodzimierza Odojewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 17–38. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.2

Abstrakt

The article is a collection of thoughts that transpired during the work at the Archive of Włodzimierz Odojewski. The aim of the authors was to identify and indicate the potential ways to study the life and works of the writer, and the expected result of the research is a biography of Odojewski. The research was based on the exploration of the writer’s private collection: unpublished documents, manuscripts, typescripts, personal papers, correspondence, family and estate papers and photographs. The authors focused on a number of issues. One, the biographical facts that influenced Odojewski’s output – World War II, frequent relocations, censorship and a ban on publishing in Poland, emigration, the relation with the Polish Institute in Maisons-Laffitte and working at Radio Free Europe’s editorial office. Two, the analysis of literary works including hundreds of typescripts in many variants (related to the phases of the genetic history of a literary work through the stages of Odojewski’s life) which allowed for describing Odojewski’s writing techniques. Three, ‘The writer’s map’ which points out places important for the author – Poznań, Gniezno, Kłecko, Podole,
Szczecin, Warsaw, Paris, Berlin, Munich. Four, the correspondence (personal and cultural) which can be used as an important source of knowledge of the history of Polish post-war emigration. One of the most interesting parts of the collection is a collection of letters from Jerzy Giedroyć that show Polish culture outside the Iron Curtain.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.2
pdf

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.