Korespondencja Zygmunta Haupta z redakcją „Tematów”
PDF

Słowa kluczowe

Zygmunt Haupt
Tematy
correspondence
emigration
translation

Jak cytować

Panas, P. . (2019). Korespondencja Zygmunta Haupta z redakcją „Tematów”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 313–342. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.15

Abstrakt

Zygmunt Haupt’s preserved correspondence with the editors of Tematy (Paweł Mayewski and Jan Kempka) from the years 1962-1970 consists of seventeen letters. During that time, Haupt published in the quarterly from New York his translations of three poems by Robert Frost and one by Robert Lowell, as well as one short story of his own. This correspondence, although modest in volume, is an interesting testimony of Haupt’s collaboration with an important émigré journal. It also presents the writer as someone interested in the current literary life, trying his hand as a translator of American poetry.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.15
PDF

Bibliografia

Frost Robert (1963), Czarownica z Coös, przeł. Zygmunt Haupt, „Kultura”, nr 2 (193), s. 39-42.

Haupt Zygmunt (1969), To ja sam jestem Emmą Bovary…, „Tematy”, nr Jesień – Zima, s. 28-43.

Miłosz Czesław (1969), The History of Polish Literature, MacMillan, London–New York.

Niećko Jacek, Mayewski Paweł (1993), In Memoriam (1920-1991), „The Polish Review”, nr 2, s. 249-251.

Rusinek Michał, red. (1955), O sztuce tłumaczenia, Ossolineum, Wrocław.

Sokoloski Richard (2000), „…something that binds us”. Letters of Paweł Mayewski to Tadeusz Różewicz, „The Polish Review”, vol. 38, nr 2, s. 131-170.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.