Stać przed zagadkami świata i życia ludzkiego bez gotowych odpowiedzi. O pisaniu biografii (nie tylko) Jana Potockiego
PDF

Słowa kluczowe

French novel in the eighteenth century
travel theme
biography of Jan Potocki
autobiographism
contemporary literary biographies
editing
genetics of text

Jak cytować

Borowczyk, J. . (2019). Stać przed zagadkami świata i życia ludzkiego bez gotowych odpowiedzi. O pisaniu biografii (nie tylko) Jana Potockiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 395–405. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.18

Abstrakt

The conversation concerns the broadly-understood methodological background and substantive knowledge of the co-author of the highly praised biography of Jan Potocki, François Rosset. The researcher talks about the importance and usefulness of knowledge of the French eighteen-century novel, the Enlightenment ideas and artistic trends for the work on the biography of the author of The Manuscript found in Saragossa. Rosset also talks about archive research related to the work on this biography and about how he used his knowledge of editorial meanders of the famous novel while writing. The researcher emphasizes that the authors of biographies should keep a distance from the characters of their stories and that their main goal is to try to present the life cycle of a given person as comprehensively as possible, supporting it with sources.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.18
PDF

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.