Osiński poznański
PDF

Słowa kluczowe

Zbigniew Osiński
Jerzy Grotowski
Teatr Ósmego Dnia

Jak cytować

Ratajczakowa, D. ., Kalemba-Kasprzak, E. ., Ewa Guderian-Czaplińska, E. G.-C., & Przybylski, R. K. . (2019). Osiński poznański. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 457–485. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.22

Abstrakt

The article is a record of a seminar meeting devoted to the memory of professor Zbigniew Osiński, an outstanding theatrologist, first director of the Grotowski Institute in Wrocław, a scholar interested in the works of Juliusz Osterwa, Jerzy Grotowski, Gardzienice Theater and Tadeusz and Irena Byrski’s theatre; researcher of the Oriental theatre reception in Poland. The seminar was organized to commemorate the first death anniversary of the Professor whose scientific path began to take shape in Poznań where he worked until 1970. The record of the meeting reflects its course: in the first part, three short speeches were given: – Professor Dobrochna Ratajczakowa talks about the beginnings of Zbigniew Osiński’s career as a researcher, Professor Elżbieta Kalemba-Kasprzak – about the ‘practice of humanities’ in a specific Poznań way, and professor Ryszard K. Przybylski – about the famous article that used information theory tools written by Balcerzan and Osiński. The second part is devoted to the memories of and reflections on the artistic and scientific activity of Professor Osiński in Poznań. Among the guests of the seminar were Professor Edward Balcerzan, Lech Raczak, Piotr Frydryszek, Janina Karasińska – friends and co-workers of Professor Osiński.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.22
PDF

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.