Czesław Miłosz „o sobie samym jako (o) innym”: Miłosz - Ricoeur
PDF

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz
memory
identity
Other
autobiographical writing

Jak cytować

Rydz, A. (2012). Czesław Miłosz „o sobie samym jako (o) innym”: Miłosz - Ricoeur. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 71–88. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.4

Abstrakt

The article is thematically related to the fundamental essay by the French hermeneutic philosopher, On Oneself as Another, which discussed with reference to Miłosz’s later writings (poetry and essays). The autobiographical quality of Miłosz’s expression is discussed through the concept of “otherness” as presented by Ricoeur. The discussion is con­ducted in the framework of triple relation of a subjective “I”: to one’s body, to the Other, and to one’s conscience. Miłosz, in his later works, responds to the ailings of the body with understanding, or even a sort of tenderness. Similar emotions are evoked by his contact with the Other, embodied by his ancestors and contemporaries. The responsibility for another person, however, and the communion with fellow people, are related, in his work, with the category of conscience. An attempt to narrate “oneself as another” allowed the Polish poet to reduce the seemingly irremovable rift between an artist and “the human family”; that rift was for Miłosz a troublesome legacy of modernism.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.4
PDF

Bibliografia

Błoński J., Miłosz jak świat, Kraków 1998.

Burek T., Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. Nie tylko o „Rodzinnej Europie”, w: Poznawanie Miłosza 2. Część druga 1980–1998, red. A. Fiut, Kraków 2001.

Davies M., Empatia. O umiejętności współodczuwania, przeł. J. Kubiak, Gdańsk 1999.

Fiut A., Moment wieczny. Poezje Czesława Miłosza, Kraków 1998.

Franaszek A., Miłosz. Biografia, Kraków 2011.

Geertz C., Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł., wstęp Z. Pucek, Kraków 2003.

Kaźmierczyk Z., Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza, Gdańsk 2011.

Kopaliński W., Tejrezjasz [hasło], w: Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1997.

Legeżyńska A., Gest pożegnania. Elegijność ironiczna w poezji końca wieku, w: Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań 1999.

Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.

Łebkowska A., Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XI wieku, Kraków 2008.

Medycyna to sztuka rozmowy, „Gazeta Wyborcza”, 21 października 2011.

Miłosz C. , Haiku, Kraków 1992.

Miłosz C., Piesek przydrożny, Kraków 1997.

Miłosz C., Rodzinna Europa, Kraków 1994.

Miłosz C., Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990.

Miłosz C., Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Miłosz C., Zaczynając od moich ulic, Wrocław 1990.

Miłosz C., Ziemia Ulro, Warszawa 1982.

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Ricoeur P., Miłość i sprawiedliwość, przeł. M. Drwęga, przedmowa J.L. Schlegel, Kraków 2010.

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, oprac., wstęp M. Kowalska, Warszawa 2003.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006.

Ricoeur P., Żyć aż do śmierci oraz fragmenty, przeł. A. Turczyn, Kraków 2008.

Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.

Rydz A., Mnemozyna. O pamięci autobiograficznej w poezji polskiej, Poznań 2011.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.