Miłosz o ciele, starości i umieraniu. Nowy język czy dramat (nie)wyrażania?

Main Article Content

Krystyna Pietrych

Abstrakt

The article discusses Miłosz’s poetic strategies of expression in problems of the body, illness, getting old, and the impending death. Those problems are closely related to Miłosz’s personal experience. The autobiographical plane adds dramatism to Miłosz’s experiments in developing a new poetic language in his old age. Especially in Farther Surroundings seems to develop a new poetical diction in the epistemological sense. The dark tone of the poet is still present, but it gradually weakens and is replaced by words that unambiguously praise (perhaps overpraise) existence, and so reveal their (self)persuasive quality. In this perspective the profusion of texts, which Miłosz wrote in his last years, is evidence of not only of an impressive intellectual power, but also of a drama that was covered by an overload of words.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pietrych, K. (2012). Miłosz o ciele, starości i umieraniu. Nowy język czy dramat (nie)wyrażania?. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 89-103. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.5
Dział
Dialogi Miłosza
Biogram autora

Krystyna Pietrych, Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku.

profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ . Autorka monografii o poezji Aleksandra Wata: O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata (1996) oraz edytorka jego pism: Dziennik bez samogłosek (2001). Zajmuje się przede wszystkim polską poezją współczesną. Ostatnio opublikowała książkę „Co poezji po bólu?” Empatyczne przestrzenie lektury (2009). Redaktor naczelna rocznika „Czytanie Literatury”.

Referencje

 1. Fiut A., Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 2011.
 2. Jarniewicz J., Dlaczego Miłosz nie lubi Larkina?, w: Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010, red. A. Fiut, Kraków 2011.
 3. Miłosz C., Degradacja, w: Druga przestrzeń, Kraków 2002.
 4. Miłosz C., Do poety Roberta Lowella, w: To, Kraków 2000.
 5. Miłosz C., Hymn o Perle, w: Wiersze, t. 2, Kraków–Wrocław 1984.
 6. Miłosz C., Kroniki, Kraków 1988.
 7. Miłosz C., Na brzegu rzeki, Kraków 1994.
 8. Miłosz C., Nieobjęta ziemia, Kraków 1988.
 9. Miłosz C., Nie rozumiem, w: To, Kraków 2000.
 10. Miłosz C., Notatnik, w: Druga przestrzeń, Kraków 2002.
 11. Miłosz C., Oczy, w: Druga przestrzeń, Kraków 2002.
 12. Miłosz C., Ogród nauk, Lublin 1991.
 13. Miłosz C., O nierówności ludzi, w: To, Kraków 2000.
 14. Miłosz C., Oset, pokrzywa, w: Dalsze okolice, Kraków 1991.
 15. Miłosz C., Rodowód, w: Kroniki, Kraków 1988.
 16. Miłosz C., Sześć wykładów wierszem (Wykład VI), w: Kroniki, Kraków 1988.
 17. Miłosz C., To, w: To, Kraków 2000.
 18. Miłosz C., To jasne, w: To, Kraków 2000.
 19. Miłosz C., To jedno, w: Kroniki, Kraków 1988.
 20. Miłosz C., Traktat moralny, w: Wiersze, t. 1, Kraków–Wrocław 1984.
 21. Miłosz C., Trytony (1913–1923), w: Kroniki, Kraków 1988.
 22. Miłosz C., Tytanik (1912), w: Kroniki, Kraków 1988.
 23. Miłosz C., Wiek nowy, w: Druga przestrzeń, Kraków 2002.
 24. Miłosz C., Wstęp, w: Kroniki, Kraków 1988.
 25. Miłosz C., Wstydzę się, w: Wiersze ostatnie, Kraków 2006.
 26. Pawelec D., Treny, w: Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010, red. A. Fiut, Kraków 2011.
 27. Skrendo A., Starzy poeci i nowa rzeczywistość — Miłosz i nie tylko, w: Poznawanie Miłosza 3. 1999–2010, red. A. Fiut, Kraków 2011.
 28. Stankowska A., Spowiedź poety, „Res Publica Nowa” 2000, nr 11.
 29. Zaleski M., Zamiast, Kraków 2005.