Miłosz w dialogu z literackim centrum świata
PDF

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz
France
Pascale Casanova
theory of “world republic of letters”
centre and periphery

Jak cytować

Bill, S. S. (2012). Miłosz w dialogu z literackim centrum świata. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 137–148. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.8

Abstrakt

In 1986 Bernard Pivot, a French journalist and literary critic, conducted an interview with Miłosz in the television feature called Apostrophes. The conversation was an archetypal example of an encounter between a representative of the “literary centre” and an envoy from what Pascale Casanova later called “une petite littérature”. The present article discusses Miłosz’s contradictory relations with France as a centre of “world’s republic of letters”, against the background of his difficult dialogue with Pivot, and the wider context of Casanova’s theory of inequalities in the literary world. On the one hand, Miłosz felt wiser than French litterateurs, and frequently pointed out to their political naiveness and ignorance of history and the cruel reality of the world. On the other hand, however, Miłosz’s sense of superiority over Western culture was always dialectically linked to the other side of the coin: the rage of a provincial poet at the headquarters of the cultural and economical power.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.8
PDF

Bibliografia

Casanova P., La république mondiale des lettres, Paris 1999.

Casanova P., Literature as a World, „New Left Review” 2005, nr 31.

Czarnecka E., Fiut A., Miłosz C., Milosz par Milosz. Entretiens de Czeslaw Milosz avec Ewa Czarnecka et Aleksander Fiut, Paris 1986.

Deleuze G., Guattari F., Kafka: pour une littérature mineure, Paris 1975.

Dostojewski F., Zimnie zametki o letnih vpečatleniah, w: Polnoe sobranie sočinenii, t. 4, Petersburg 1911.

Fiut A., Miłosz C., Autoportret przekorny. Rozmowy, Kraków 2011.

Klobucka A., Theorising the European Periphery, „Symploke” 1997, nr 5.

Miłosz C., Abecadło, Kraków 1997.

Miłosz C., Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931–1939, Kraków 2003.

Miłosz C., Rodzinna Europa, Kraków 2001.

Miłosz C., Rue Descartes, w: Wiersze, t. 2, Kraków 1987.

Miłosz C., Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku, Kraków 2004.

Miłosz C., W garnizonowym mieście, w: Wiersze, t. 5, Kraków 2009.

Miłosz C., Zaczynając od moich ulic, Kraków 2006.

Miłosz C., Ziemia Ulro, Kraków 1994.

Miłosz C., Gorczyńska R., Rozmowy. „Podróżny świata”, Kraków 2002.

Werner A., Świadomość kryzysu a kryzys świadomości. (O esejach Czesława Miłosza), w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.