„Mogę powiedzieć [...], że jednak – jestem”. Czesława Miłosza sposoby odkrywania siebie
PDF

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz
Joanna Zach
poetic of confession
representation of experience
crisis of poetic language

Jak cytować

Telicki, M. (2012). „Mogę powiedzieć [.], że jednak – jestem”. Czesława Miłosza sposoby odkrywania siebie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 187–196. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.11

Abstrakt

The article discusses the plausibility of Joanna Zach’s concept described as the “poetic of confession”. “Self discovery” is, for Miłosz, related to Romantic and early-Modernist sources of creative expression, and to poetry as a specific confession of faith. This, in turn, assumes an unending tension between biography, immersed in concrete reality, and its textual representation (the truth of life is confronted with the truth of poetry). What follows is that for Miłosz the key category is experience, suspended between history and the present, and between reality and its textual transformation.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.11
PDF

Bibliografia

Banowska L., Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji, Poznań 2005.

Janion M., Zmierzch paradygmatu, w: eadem, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, Warszawa 1996.

Kiślak E., Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności, Warszawa 2001.

Stala M., Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001.

Zach J., Miłosz i poetyka wyznania, Kraków 2002.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.