Nie traktat, a traktat wierszem...
PDF

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz
Treatise on Poetry
treatise as genre
long poem
translation
musical quality of verse

Jak cytować

Gorbaniewska, N. (2012). Nie traktat, a traktat wierszem. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 211–214. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.13

Abstrakt

Natalia Gorbaniewska, an acclaimed translator of Polish literature into Russian, remembers her first meeting with Miłosz in Paris, and the reading of Traktat poetycki [Treatise on Poetry], which for her became a real translator’s challenge. The memory, in this case, becomes a pre­text for a discussion of the genre characteristic of the Treatise, and of the melody of Miłosz’s language and the literary tradition, which makes it possible to understand his poems.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.13
PDF

Bibliografia

- - -

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.