Między samotnością a solidarnością. Wokół problematyki podmiotowości w późnej krytyce literackiej Stanisława Barańczaka
PDF

Słowa kluczowe

Polish poetry in the first half of the 20th century
history of literary criticism
subjectivity
Stanisław Barańczak.

Jak cytować

Trubicka, H. (2011). Między samotnością a solidarnością. Wokół problematyki podmiotowości w późnej krytyce literackiej Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (18), 251–269. https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.15

Abstrakt

The issue of subjectivity is raised in the theoretical and critical works on poetry authored by Barańczak, so to speak, marginally. Despite the fact, the issue of identity seems to constitute their core subject and is organically related to other relevant key threads such as, primarily, the issue of the “ethics of distrust”. Interestingly enough, the ambivalence of the situation of an individual, — placed somewhere between the individualistic and the community perspective — which is emphasized by Stanisław Barańczak by making rhetoric figure of paradox particularly privileged — is also expressed in the language in which the critic describes the problem. His observations come down ultimately to one thing: a consistent search in different writers for a confirmation of the assumption on the paradoxical nature and bi-dimensionality of human existence.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2011.18.15
PDF

Bibliografia

Stala M., Ironia i wierność, w: Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie, Kraków 2004.

Barańczak S., Przed i po, Londyn 1998.

Barańczak S., Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn 1990.

Barańczak S., Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994.

Barańczak S., Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990–1992, red. K. Biedrzycki, Kraków 1993.

Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000.

Brodski J., Pochwała nudy, przeł. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, wybór, oprac. S. Barańczak, Kraków 1996.

Heaney S., Rządy języka, w: Zawierzyć poezji, Kraków 1996.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2004.

Jaworski M., Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej, Poznań 2009.

Kandziora J., Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Warszawa 2007.

Nieukerken A. van, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna, Kraków 1998.

Orwell G., Polityka i język angielski, w: Jak mi się podoba. Eseje, felietony, listy, wybór, wstęp P. Śpiewak, przeł. A. Husarska, M. Szuster, B. Zborski, Warszawa 2002.

Pawelec D., Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992.

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Janowska, Warszawa 2009.

Skwara M., O polskiej retoryce po 1945 roku, w: Retoryka, red. M. Skwara, Gdańsk 2008.

Sosnowski A., Frost, Larkin, Auden u Stanisława Barańczaka, w: Najryzykowniej, Wrocław 2007.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.