Nałkowska i Komornicka, czyli kto zawinił
PDF

Słowa kluczowe

Nałkowska and Komornicka
rivarly between writers
feminist interpretation of author’s biography
relations between Young Poland women authors
functions of patriarchal mentors
Wacław Nałkowski
Cezary Jellenta.

Jak cytować

Helbig-Miszewski, B. (2013). Nałkowska i Komornicka, czyli kto zawinił. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 163–175. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.9

Abstrakt

The author analyses the love-hate relationship between Zofia Nałkowska and her seven years’ senior, the legendary painter Maria Komornicka, who was for a time romantically ivolved with Zofia’s father — Wacław Nałkowski — and her friend — Cezary Jellenta. The relationship between the two writers has excited emotional reponses from researchers for many years. Two critics specializing in Komornicka have shown their interest most explicitly: Izabela Filipiak and Edward Boniecki. They accuse Nałkowska of not maginalizing Komornicka’s role in women’s literature of early 20th century, of unfeeling attitude for Komornicka’s tragic fate, even though Nałkowska was inspired by her in the early age, and of the failure to help Komornicka, when she was declared insane and disempowered after her symbolic transformation into a man. Researchers have so far seen Komornicka as a lost and harmed person, whereas Nałkowska was perceived as the morally questionable winner. However, Hanna Kirchner, who specializes in Nałkowska, has recently shown interesting sources of Nałkowska’s dislike for Komornicka, pointing out to a forgotten juvenile poem called Historia „For­poczt”. The author of the article, who also wrote a monograph about Maria Komornicka, analyses the arguments presented by critics of both writers, observing the relation between Nałkowska and Komornicka from a neutral ground, without sharing the dynamic of hasty accusations.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.9
PDF

Bibliografia

Boniecki E., Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1998.

Filipiak I., Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006.

Galant A., Trupy na brzegu, „Pogranicza” 2011, nr 6, s. 56–57.

Helbig-Mischewski B., Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej, Kraków 2010.

Helbig-Mischewski B., Ein Mantel aus Sternenstaub. Geschlechtstransgress und Wahnsinn bei Maria Komornicka, Norderstedt 2004.

Jellenta C., Zapomniana awangarda, „Pion” 1935.

Kirchner H., Nałkowska albo życie pisane, Warszawa 2012.

Komornicka M., Utwory poetyckie prozą i wierszem, red. M. Podraza--Kwiatkowska, Kraków 1996.

Kralkowska-Gątkowska K., Cień twarzy. Szkice o twórczości Marii Komornickiej, Katowice 2002.

Zdanowicz K.E., Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie, Katowice 2004.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.