Obywatelskość w edukacji humanistycznej (w duchu Hannah Arendt)
PDF

Słowa kluczowe

humanistic education
Arendt
citizenship
thinking
politicalness
antipoliticalness
reportage

Jak cytować

Koc, K. . (2020). Obywatelskość w edukacji humanistycznej (w duchu Hannah Arendt). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), 41–59. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.3

Abstrakt

The author analyses Hannah Arendt’s writings in search of inspirations for reflecting on the contemporary world’s problems in humanistic (school) education, finding such inspirations in the topics that interested the author of The Human Condition and in her perception of politics, citizenship and thinking as such. Koc’s thesis is that educational documents show a clear deficit of reflection on current challenges, often transnational, that need to be analysed from multiple angles. The article emphasises Arendt’s warnings
about non-thinking as an attitude conducive to totalitarianism, which should unsettle anyone interested in the concept of educating young people. Reconstructing Arendt’s axiology of citizenship and emphasising the
value of journalistic texts as stories that uncover ambiguity and ask key questions, the author calls for a reconsideration of the nature of Polish language education in contemporary school.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.3
PDF

Bibliografia

Arendt Hannah (1994), Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Aletheia, Warszawa.

Arendt Hannah (2006), Odpowiedzialność i władza sądzenia, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Arendt Hannah (2010), Kondycja ludzka, Aletheia, Warszawa.

Arendt Hannah (2012), Wykłady o filozofii politycznej Kanta, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa.

Arendt Hannah (2016), Życie umysłu, Aletheia, Warszawa.

Barańska Edyta (2013), Człowiek i świat człowieka. Polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt, Adam Marszałek, Toruń.

Bartlett Jamie (2019), Ludzie przeciw technologii. Jak Internet zabija demokrację (i jak możemy ją ocalić), Sonia Draga, Katowice.

Castells Manuel (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.

Castells Manuel (2013), Władza komunikacji, PWN, Warszawa.

Garton Ash Timothy (2018), Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, Znak, Kraków.

Golka Marian (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN, Warszawa.

Janus-Sitarz Anna (2009), Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Universitas, Kraków.

Janus-Sitarz Anna (2016), W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje, Universitas, Kraków.

Junkiert Maciej (2013), Żywoty człowieka politycznego. Polis, czyli ani miasto, ani państwo, „Polonistyka”, nr 4, s. 4-7.

Kania Agnieszka (2015), „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

Universitas, Kraków.

Koc Krzysztof (2018), Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kołakowski Leszek (2006), O podróżach, w: tegoż, Mini-wykłady o maksisprawach, Znak, Kraków, s. 43-47.

Koryś Izabela, Michalak Dominika, Zasacka Zofia, Chymkowski Roman (2018), Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa, [dostęp: 1 grudnia 2019], https://tinyurl.com/uo2ofey.

Koryś Izabela, Chymkowski Roman (2019), Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki, Biblioteka Narodowa, Warszawa, [dostęp: 1 grudnia 2019], https://tinyurl.com/y9f9wnw8.

Koziołek Krystyna (2017), Czas lektury, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Koziołek Ryszard (2016), Dobrze się myśli literaturą, Czarne, Wołowiec.

Kristeva Julia (2007), Hannah Arendt: biografia, Wydawnictwo KR, Warszawa.

Michniewicz Tomasz (2018), Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata, Wydawnictwo Otwarte, Kraków. Oko.press (2020), [dostęp: 5 czerwca 2020], https://oko.press.

„Polonistyka” (2013), nr 3.

„Polonistyka” (2014), nr 8.

Siemieniecki Bronisław, red.(2007), Manipulacja – media – edukacja,Adam Marszałek, Toruń.

Solarz Marcin Wojciech (2009a), Północ-Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Solarz Marcin Wojciech (2009b), Trzeci Świat. Zarys biografii pojęcia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Sosnkowska Paulina (2015), Arendt i i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii, Universitas, Kraków.

Tubylewicz Katarzyna, Diduszko-Zyglewska Agata, red. (2015), Szwecja czyta. Polska czyta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Vaidhyanathan Siva (2018), Antisocial Media. Jak Facebook oddala nas od siebie i zagraża demokracji, WAB, Warszawa.

Wantuch Wiesława (2005), Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.