Fikcje krytycznoliterackie. Polemika Wacława Borowego i Manfreda Kridla

Main Article Content

Maciej Gorczyński

Abstrakt

The paper The Fictions of Literary Criticism refers to a polemic between Manfred Kridl and Waclaw Borowy which was conducted in several articles published in the years 1936–1957. The polemic played a significant role in the development of modern Polish literary criticism. The matter of dispute was a new method of literary criticism announced by Kridl in his renowned Introduction to the Research of Literary Work (1936). The main topics of the discussion were the problems of the literary process, the evaluation of a literary work and the uses of scientific methods in humanities. The paper’s author pays attention especially to the rhetorical and literary means of argumentation which were used in the creation of this unusual form of non-fiction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Niezgoda buduje. Polskie spory o literaturę
Biogram autora

Maciej Gorczyński, Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski.

adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; autor monografii Prace u podstaw. Polska teoria literatury w latach 1913–1939; interesuje się poetyką i teorią literatury, historią polskiego literaturoznawstwa i teorii argumentacji.

Bibliografia

 1. Borowy Wacław (1983a), Prawda w poezji, w: tegoż, Studia i szkice literackie, t. 2, wybór i oprac. Zofia Stefanowska, Andrzej Paluchowski, PIW, Warszawa, s. 137-151.
 2. Borowy Wacław (1983b), Szkoła krytyków, w: tegoż, Studia i szkice literackie, t. 2, wybór i oprac. Zofia Stefanowska, Andrzej Paluchowski, PIW, Warszawa, s. 103-136.
 3. Głowiński Michał (2000), Parodia konstruktywna. (O „Pornografii”Gombrowicza), w: tegoż, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Universitas, Kraków, s. 225-243.
 4. Głowiński Michał (2005), Wacław Borowy – artyzm i umysłowość, w: Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950, wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki, Norbertinum, Lublin, s. 185-200.
 5. Kridl Manfred (1936), Wstęp do badań nad dziełem literackim, Wilno.
 6. Kridl Manfred (1937a), O elemencie fikcyjnym w liryce, w: Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, red. Zygmunt Łempicki, Wilno, s. 57-70.
 7. Kridl Manfred (1937b), Walka z wiatrakami, „Życie Literackie”, z. 1, s. 14-20.
 8. Kridl Manfred (1957), Boje Wilna i Warszawy o nową naukę o literaturze, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 297-307.
 9. Kulczycka-Saloni Janina (1937), Około „Wstępu” Kridla, „Życie Literackie”, z. 3, s. 90-94, z. 4, s. 130-134.
 10. Markiewicz Henryk (2000), Teoria i metoda w badaniach literackich, w: tegoż, Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 49-62.
 11. Skórczewski Dariusz (2002), Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym, Universitas, Kraków.
 12. Skórczewski Dariusz (2008), Borowy w erze ponowoczesności: garść refleksji, w: Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin, red. Maciej Adamski, Maciej Gorczyński, Małgorzata Gorczyńska, Wojciech Małecki, Atut, Wrocław, s. 397-406.
 13. Sławiński Janusz (2000), Zwłoki metodologiczne, w: tegoż, Teksty i teksty, Universitas, Kraków, s. 45-53.
 14. Treugutt Stefan (2005), Wacława Borowego sztuka czytania, w: Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950, wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki, Norbertinum, Lublin, s. 277-283.
 15. Wyka Kazimierz (2005), Wacław Borowy, w: Zatajony artysta. O Wacławie Borowym 1890-1950, wybór szkiców i wspomnień Andrzej Biernacki, Norbertinum, Lublin, s. 161-165.
 16. Ziomek Jerzy (1990), Retoryka opisowa, Ossolineum, Wrocław.