Portret i marzenie
PDF

Słowa kluczowe

Andrzej Lam
German poetry
hermeneutics
literary criticism

Jak cytować

Panek, S. (2016). Portret i marzenie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 249–255. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.13

Abstrakt

In this article, the author discusses and reviews Andrzej Lam’s book Portrety i spotkania (Pułtusk–Warszawa 2014) which is a collection of studies of German poets from the Middle Ages until the mid-20th century. The author highlights the coherence of the publication consisting of texts written in the past 30 years. Originally, they were allocated different functions, but in Lam’s book they seem homogenous and mutually complementary. Lam’s homogenous position results from the writer’s attitude: very skilfully, he makes use of structuring tools, heading towards a hermeneutic desire to provide an outline of the writers emerging from the texts and connected with them. The author also presents the literary criticism aspect of the book: in the second part, Lam is predominantly a historian of literary criticism and its active participant.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.13
PDF

Bibliografia

Lam Andrzej (2014), Portrety i spotkania, Aspra, Pułtusk–Warszawa.

Lam Andrzej (2015), Anioł Ślązak Mickiewicza, Universitas, Kraków.

Winklowa Barbara (2005), Pani Zofia Irzykowska – wspomnienie, „Przegląd Humanistyczny”, nr 4 (391), s. 103-107.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.