Sinologiczne tropy w dwóch powieściach Teodora Parnickiego
PDF

Słowa kluczowe

Teodor Parnicki
historical novel
China
Hellenistic monarchies
cultural liaisons

Jak cytować

Bourkane, M. (2016). Sinologiczne tropy w dwóch powieściach Teodora Parnickiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 317–327. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.17

Abstrakt

As the title suggests, the article focuses on Chinese traces and motifs in Teodor Parnicki’s prose. The considerations pertain to his historical novels Koniec “Zgody Narodów” and Słowo i ciało where the Chinese elements create extremely specific philosophical and cultural contexts. The analysis revolves around the contacts between ancient Chinese kingdoms and the Asian Hellenistic monarchies mentioned in both novels. As a result of the analysis, Parnicki is presented as a writer attempting to capture the psychological phenomenon of an individual meeting with the paradigm of a mysterious, highly distant civilisation.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.26.17
PDF

Bibliografia

Cieślikowska Teresa (1965), Pisarstwo Teodora Parnickiego, PAX, Warszawa.

Czermińska Małgorzata (1974), Teodor Parnicki, PIW, Warszawa.

Koziołek Ryszard (2008), Tren Chozroesa, w: Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego, red. Tomasz Markiewka i Krzysztof Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 136-147.

Parnicki Teodor (1980), Historia w literaturę przekuwana, Czytelnik, Warszawa.

Parnicki Teodor (1981a), Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed narodzeniem Chrystusa, PAX, Warszawa.

Parnicki Teodor (1981b), Słowo i ciało. Powieść z lat 201-203, PAX, Warszawa.

Szymutko Stefan (1992), Zrozumieć Parnickiego, Gnome Books, Katowice.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.