Wstęp
PDF

Jak cytować

Panek, S. (2016). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (26), 7–10. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/5084

Abstrakt

Wstęp
PDF

Bibliografia

Balcerzan Edward (2013), Pochwała pamięci. Z pamięci, z lektury, Instytut Mikołowski, Mikołów.

Błoński Jan (1978), Odmarsz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Błoński Jan (1981), Romans z tekstem, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Deleuze Gilles (1997), Różnica i Powtórzenie, przeł. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, KR, Warszawa.

Irzykowski Karol (1976), Słoń wśród porcelany, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Przychodniak Zbigniew (2001), Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Wyka Kazimierz (2000), Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939, oprac. Maciej Urbanowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.