Pressto.

Nagłowek strony

Informacje dla autorów

Jeżeli jesteś zainteresowany opublikowaniem swojego artykułu w Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii  Literackiej zachęcamy do zapoznania się z polityką funkcjonowania czasopisma zwłaszcza z wytycznymi dla autorów. Aby przesłać tekst, musisz najpierw
zarejestrować się na stronie czasopisma. Jeżeli posiadasz już swoje konto zaloguj się    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo