Teologiczna ocena prośby o obcą interwencję przeciw rodakom w 1 Mch 6,21-27

Main Article Content

Janusz Nawrot

Abstrakt

The passage 1 Macc 6: 21-27 contains no less than a request of renegades from the Jewishcommunity for military intervention of the Seleucid troops in Judea. This request serves to endthe Maccabean Revolt and continue with the policy of transforming Israel into a region completely submitted to the central royal authority. As such, and from a theological point of view, the renegades’ request receives a completely negative evaluation from the inspired author. The question why the citadel’s besieged defenders even manage to escape and do it successfully is given here much thought. If God is in one way or another the foundation and cause of all human activity in the theology of the Old Testament, then the successful escape could be evaluated as God’s objection to the arbitrary actions taken by Judas, who becomes too intoxicated with his previous achievements. The siege of the citadel might be perceived as the insurgents’ insubordination to God’s will and consequently a beginning of His withdrawal from supporting the rebels, which ultimately ends in their defeat in the soon-to-come Battle of Elasa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Janusz Nawrot, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny

Ksiądz Janusz Nawrot urodził się w 1960 r. w Międzychodzie, woj. wielkopolskie. Seminariumduchowne w Poznaniu ukończył w 1985 r., zyskując tytuł magistra teologii. Po studiachspecjalistycznych w Instytucie Katolickim w Paryżu, w 1992 obronił pracę doktorską, w 2005habilitacyjną a w 2013 uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest autorem 7 książek i 54 artykułówo tematyce biblijnej. Obecnie specjalizuje się w teologii Pierwszej Księgi Machabejskiej.

Bibliografia

 1. Allen L. C., Jeremiah. A Commentary, OTL, Louisville–London 2008.
 2. Baran G. M., Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich, BA 3 (2013), s. 261-284.
 3. Bar-Kochva K., Judas Maccabaeus: The Jewish Struggle Against the Seleucids, Cambridge 2002.
 4. Bartlett J. R., The First and Second Books of the Maccabees, CBC, Cambridge 1973.
 5. Barker K. L., Bailey W., Micah – Nahum – Habakkuk – Zephaniah. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 20, Nashville 1999.
 6. Cazeaux J., Saül, David, Salomon: La Royauté et le Destin d’Israël, LD 193, Paris 2003.
 7. Christensen D. L., Deuteronomy 1:1-21:9, WBC 6A, Dallas 2001.
 8. Doran R., The First Book of Maccabees, w: The New Interpreter’s Bible, L. E. Keck, D. L. Petersen, (red.), t. 4, Nashville 1996.
 9. Fairweather W., Sutherland Black J., The First Book Of Maccabees: With Introduction and Notes, Cambridge 1897.
 10. Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela. „Antiquitates Judaicae”. Pierwszy przekład polski z języka greckiego pod redakcją ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, Poznań–Warszawa–Lublin 1979.
 11. Goldingay J., Psalms 2: Psalms 42-89, BCOT: Wisdom and Psalms, T. Longman III (wyd.), Grand Rapids 2007.
 12. Goldstein J., I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 41, Garden City 1976.
 13. Gryglewicz F., Księgi Machabejskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, w: Pismo Święte Starego Testamentu, S. Łach (red.), t. VI, cz. 4, Poznań 1961.
 14. Hartley J. E., Leviticus, WBC 4, Dallas 1992.
 15. House P. R., 1,2 Kings. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 8, Nashville 1995.
 16. Japhet S., I and II Chronicles: A Commentary, OTL, Louisville–London 1993.
 17. Lella di A. A., The Wisdom of Ben Sira. A New Translation with notes by P. W. Skehan. Introduction and Commentary, AB 39, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1987.
 18. Lemański J., Księga Rodzaju rozdziały 11, 27-36, 43, NKB ST I/2, Częstochowa 2014.
 19. Lundquist J. M., The Temple of Jerusalem: Past, Present, and Future, Westport-London 2008.
 20. Łach J. B., Księgi 1-2 Królów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, w: Pismo Święte Starego Testamentu, t. IV-2, Poznań 2007.
 21. Maccabean Revolt, w : Encyclopedia of Insurgency and Counterinsurgency: A New Era of Modern Warfare, Spencer C. Tucker (red.), Santa Barbara–Denver–Oxford 2013.
 22. Merrill E. H., Deuteronomy. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 4, Nashville 1994.
 23. Nawrot J., Pierwsza Księga Machabejska rozdziały 1,1-6,16, NKB ST XIV/1, Częstochowa 2016.
 24. Nawrot J., Zagłada Asyrii w teofanicznej symbolice ognia. Analiza tekstu Iz 30,27-33, „Studia i Materiały” 32, Poznań 2000.
 25. Parchem M., Księga Daniela, NKB ST XXVI, Częstochowa 2008.
 26. Propp W. H. C., Exodus 1-18. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 2, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1998.
 27. Rappaport U., 1 Maccabees, w: The Oxford Bible Commentary, J. Barton & J. Muddiman (red.), Oxford 2001.
 28. Renn S. D., Expository Dictionary of Bible Words: Word Studies for Key English Bible Words Based on the Hebrew and Greek Texts, Peabody 2005.
 29. Smith G. V., Isaiah 1-39. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 15A, Nashville 2007.
 30. Soggin Alberto J., An Introduction to the History of Israel and Judah, Brescia 1983.
 31. Stuart D. K., Exodus. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 2, Nashville 2006.
 32. Taylor R. A., Clendenen E. R., Haggai – Malachi. An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture, NIV NAC 21A, Nashville 2004.
 33. Thompson J. A., The Book of Jeremiah, NICOT, Grand Rapids 1980.
 34. Tronina A., Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, RW KUL, Lublin 2001.
 35. Weinfeld M., Deuteronomy 1-11. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 5, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1991.
 36. Wypych S., Księga Jozuego, NKB ST VI, Częstochowa 2015.