Tom 31 (2017)

Artykuły naukowe

Janusz Nawrot
7-30
Teologiczna ocena prośby o obcą interwencję przeciw rodakom w 1 Mch 6,21-27
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.01
PDF
Piotr Ostański
31-48
Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie (Ef 1,14). Nowotestamentowe metafory Ducha Świętego jako przedsmak pełni zbawienia w życiu przyszłym
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.02
PDF
Janusz Królikowski
49-66
Ku wolności wyzwolił nas Chrystus (Ga 5,1). Teologiczne aspekty ludzkiej wolności
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.03
PDF
Paweł Kiejkowski
67-84
Wtajemniczenie chrześcijańskie bramą i drogą do nowego życia paschalnego. Refleksja na kanwie propozycji bpa Zbigniewa Kiernikowskiego
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.04
Bogdan Kulik
85-116
Dobra śmierć – czyli jaka? Próba odpowiedzi na pytanie na podstawie nauczania K. Rahnera, H. U. von Balthasara i J. Ratzingera (Benedykta XVI)
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.05
PDF
Andrzej Kobyliński
117-143
Omosessualità e sacerdozio. Il nodo gordiano – dei cattolici?
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.06
PDF
Monika Maas Enriquez
145-178
Von der Erkenntnis der Wahrheit zur inneren Umwandlung des Menschen – eine Studie auf der Grundlage von Ähnlichkeiten im Denken von Nikolaus von Kues und Edmund Husserl
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.07
PDF
Michał Borda, Rafał Tetela
179-197
Kilka uwag o aktualności filozofii metafizycznej
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.08
PDF
Anna Zellma
199-216
(Nie)kwestionowane granice decyzyjności pedagoga w kształtowaniu obrazu świętości wśród dzieci?
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.09
PDF
Roman Ceglarek
217-240
Problematyka programów nauczania religii w szkole powszechnej i gimnazjum ogólnokształcącym na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego” w latach 1932-1939
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.10
PDF
Katarzyna Kaczor-Scheitler
241-258
Zmartwychwstanie Pańskie w norbertańskim rękopisie „Kontemplacyja męki i śmierci Chrystusa Pana [...]” (1662)
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.11
PDF
Robert Kaczorowski
259-274
Siedem pieśni religijnych Ottona Mieczysława Żukowskiego (1867–1942) w kontekście zagadnień semantycznych i muzycznych
https://doi.org/10.14746/pst.2017.31.12
PDF