Czy teologia ciała jest teologią fundamentalną? O naturze teologii ciała jako dyscypliny poznawczej
PDF

Słowa kluczowe

teologia ciała
teologia
rewolucja seksualna
nauka
ciało
Jan Paweł II

Jak cytować

Chaberek, M. (2019). Czy teologia ciała jest teologią fundamentalną? O naturze teologii ciała jako dyscypliny poznawczej. Poznańskie Studia Teologiczne, 33, 115–127. https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.07

Abstrakt

This paper elaborates upon the status of the Theology of the Body (TOB) among the philosoph- ical and theological disciplines. The TOB is a relevant part of ecclesiastical reflection due to the modern cultural context. The genesis of the TOB is deeply rooted in social, political and econo- mic development of the Western civilization after the Enlightenment and Positivism of the 19th c. The TOB is a part of theology which is a valid and necessary part of the human knowledge. The justification for the TOB comes from its subject matter, which is the human body. The human body transcends physical reality through its actions and points towards the invisible realm of the soul and morality. The TOB needs to be recognized as one of the ontological disciplines rather than a deontological one, only. The TOB can be categorized as a part of fundamental theology within systematic theology.

https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.07
PDF

Bibliografia

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 2007.

Flippen D., Was John Paul II a Thomist or a Phenomenologist?, CatholicCulture.org, [online] https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=8105 [2.08.2018].

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich: Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, red. T. Styczeń, Lublin, 2011.

Jaroszyński P., Wykład na XVIII Ogólnopolskim Sympozjum Metafizycznym Karol Wojtyła — tomista czy fenomenolog, [online] https://www.youtube.com/watch?v=JfnXT-AcK9Q [2.07.2018].

Paweł VI, Encyklika Humanae Vitae, Opoka.org.pl, 5 lipca 1999, [online] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/humane.html [2.07.2018].

Petri T., Aquinas and the Theology of the Body: The Thomistic Foundations of John Paul II’s Anthropology, CUA Press 2016.

Petri T., Wykład: Thomism of the Body: St. JP II’s Thomistic Anthropology of Marriage & Sexuality, (wykład) [online] https://thomisticinstitute.org/tracks/ [2.08.2018].

Półtawska W., Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich, Kraków 2009.

Tomasz z Akwinu, Scriptum super Sententiis, Corpus Thomisticum, [online] http://www.corpusthomisticum.org/ [16.08.2018].

Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, Corpus Thomisticum, [online] http://www.corpusthomisticum.org/ [16.08.2018].

Weigel G., Świadek nadziei, Kraków 2007.