Tom 33 (2018)

Artykuły naukowe

Bogusław Kochaniewicz
7-22
Początki kultu maryjnego na ziemiach polskich
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.01
PDF
Tomasz Nawracała
23-39
Kościół powszechny i Kościoły lokalne w nauczaniu papieża Franciszka
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.02
PDF
Artur Antoni Kasprzak
41-65
Pneumatologia w eklezjologii Konstytucji Lumen gentium Soboru Watykańskiego II z perspektywy teologii Yves’a Congara
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.03
PDF
Krzysztof Kaucha
67-82
Wiarygodność Kościoła w dzisiejszej Polsce
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.04
PDF
Jarosław Moskałyk
83-95
Otwartość na dar stworzenia
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.05
PDF
Adam Drozdek
97-113
The problem of conscience in the light of Pauline teachings
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.06
PDF
Michał Chaberek
115-127
Czy teologia ciała jest teologią fundamentalną? O naturze teologii ciała jako dyscypliny poznawczej
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.07
PDF
Mieczysław Celestyn Paczkowski
129-161
Wczesnochrześcijańskie rozważania o imieniu Jezus
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.08
PDF
Piotr Franciszek Neumann
163-175
Diecezja poznańska u schyłku Rzeczypospolitej Obojga Narodów
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.09
PDF
Jan Szpet
177-213
Tradycja katechizmów i podręczników katechetycznych w Wielkopolsce
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.10
PDF
Janusz Wilk
215-231
Zagadnienie „ojczyzny w niebie” w Liście św. Pawła do Filipian i w pismach św. Elżbiety od Trójcy Świętej
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.11
PDF
Jacek Hadryś
233-247
Dążenie patronów Archidiecezji Poznańskiej do pełni życia w Bogu
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.12
PDF
Zdzisław Kijas
249-266
W służbie Chrystusowi. Błogosławieni prezbiterzy i osoby zakonne Archidiecezji Poznańskiej
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.13
PDF
Jacek Zjawin
267-286
Świętość dla świeckich. Błogosławieni Archidiecezji Poznańskiej
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.14
PDF
Joanna Kubaszczyk
287-300
„Drzwi zamknięte” czy „otwarte bramy”, czyli tłumacz między profanum a sacrum
https://doi.org/10.14746/pst.2018.33.15
PDF