Teologiczna interpretacja przemian w sferze pracy. Podejście Ewangelickiego Kościoła w Niemczech

Main Article Content

Piotr Kopiec

Abstrakt

Artykuł ma na celu prezentację ewangelickiej koncepcji pracy w perspektywie wyłaniania się nowego porządku ekonomiczno-społecznego i tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Pokazuje, jak teologowie EKD adaptują reformacyjne nauczanie społeczne do bieżących okoliczności i dowodzi, że Kościół ewangelicki dostrzega potrzebę kształtowania systemowej koncepcji obejmującej zarówno modele stosunków pracy, jak i modele edukacji. Refleksja teologiczna EKD zmierza przede wszystkim do sformułowania aksjologicznego fundamentu, na którym mogą oprzeć się strategie polityczne czy społeczne. Przypomnienie teologicznego znaczenia pracy jako powołania jest ważnym czynnikiem tego fundamentu. Realizacja zamierzenia zakłada analizę wybranych tekstów Kościoła osadzoną w kontekście zwięzłego nakreślenia głównych punktów bieżących przemian technologicznych, ekonomicznych i społecznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kopiec, P. (2021). Teologiczna interpretacja przemian w sferze pracy. Podejście Ewangelickiego Kościoła w Niemczech. Poznańskie Studia Teologiczne, (40), 79-97. https://doi.org/10.14746/pst.2021.40.05
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Piotr Kopiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Piotr Kopiec – dr hab., prof. KUL, Instytut Nauk Teologicznych KUL, Katedra Teologii Protestanckiej, Piotr Kopiec – dr hab., prof. KUL, Instytut Nauk Teologicznych KUL, Katedra Teologii Protestanckiej, e-mail: piotr.kopiec@kul.pl, ORCID: 0000-0002-0581-0737.

Referencje

 1. Evangelische Kirche in Deutschland, Demokratie braucht Tugenden. Gemeinsames Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur Zukunft unseres demokratischen Gemeinwesens, Hannover 2006.
 2. Evangelische Kirche in Deutschland, Freiheit digital. Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels, Leipzig 2021.
 3. Evangelische Kirche in Deutschland, Gute Schule aus evangelischer Sicht. Impulse für das Leben, Lehren und Lernen in der Schule, Hannover 2016.
 4. Evangelische Kirche in Deutschland, Kirche der Freiheit. Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert. Ein Impulspapier des Rates der EKD, Hannover 2006.
 5. Evangelische Kirche in Deutschland, Solidarität und Selbstbestimmung im Wandel der Arbeitswelt. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu Arbeit, Sozialpartnerschaften und Gewerkschaften, Gütersloh 2015.
 6. Evangelische Kirche in Deutschland, The World of Work 4.0, Hannover 2017.
 7. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2012.
 8. Luter M., Do chrześcijańskiej szlachty niemieckiego narodu o ulepszeniu chrześcijańskiego stanu, seria: „Z problemów reformacji”, t. 6, Bielsko-Biała 1993.
 9. Luther M., Ein Sermon vom ehelichen Stand, w: Vom ehelichen Leben und andere Schriften über die Ehe, Hg. D. Lorenz, Ditzingen 1997.
 10. Mathews G., Supermarket kultury, Warszawa 2005.
 11. Reuter H.-R., Grundlagen und Methoden der Ethik, w: Handbuch der Evangelischen Ethik, Hg. W. Huber, T. Meireis, H.-R. Reuter, München 2015.
 12. Schwab K., The Fourth Industrial Revolution, Geneva 2016.
 13. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, t. 1, Warszawa 2012.
 14. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994.